Botanica Lithuanica , Volume 7, Number 4

Balsevičius, A.
Querco-Fagetea klasės bendrijų tyrimų Lietuvoje apžvalga [Review of the investigations on phytocoenoses of the Querco-Fagetea class in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 7(4): 317–342
Vitėnaitė, T.
Lietuvos vandens telkinių melsvadumblių (Cyanophyta) sąvadas [Conspectus of blue-green algae (Cyanophyta) of Lithuanian water basins]. – Botanica Lithuanica, 7(4): 343–364
Urbonas, V., Jarmalavičienė, L.
Viešvilės valstybinio rezervato agarikoidiniai (Agaricales s. l.) grybai [Agaricoid (Agaricales s. l.) fungi of the Viešvilė Strict Nature Reserve]. – Botanica Lithuanica, 7(4): 365–377
Šablevičius, B.
Belapė antbarzdė (Epipogium aphyllum) Lietuvoje [Ghost orchid (Epipogium aphyllum) in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 7(4): 379–383
Obelevičius, S.
Pūslėtoji aldrūnė (Aldrovanda vesiculosa) Lietuvoje [Aldrovanda vesiculosa in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 7(4): 385–386
Jovaišienė, Z., Taluntytė, L.
Phoma exigua var. foveata Lietuvoje [Phoma exigua var. foveata in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 7(4): 387–390
Kavaliauskas, S.
Structure of coenopopulations, species polymorphism and distribution of Rubus plicatus, R. nessensis and R. caesius in Lithuania [Gervuogių (Rubus plicatus, R. nessensis ir R. caesius) cenopopuliacijų struktūra, rūšių polimorfizmas ir paplitimas Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 7(4): 391–393
Balsevičius, A.
Diversity and anthropogenisation features of the Querco-Fagetea class communities in south-western Lithuania [Querco-Fagetea klasės bendrijų įvairovė ir antropogenizacijos bruožai Pietvakarių Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 7(4): 395–397
Rašomavičius, V., Klimavičiūtė, J.
Tarptautinė konferencija „Aktualios geobotanikos ir augalų ekologijos kryptys ir tyrimų perspektyvos žengiant į trečiąjį tūkstantmetį“, skirta prof. Jakubo Mowszowicziaus 100-mečiui. (Lodzė, Lenkija, 2001 m. gruodžio 6–7 d.) [International Conference “Current Trends And Research Perspectives In Geobotany And Plant Ecology On The Threshold Of The Third Millennium”, on the 100th anniversary of birth of Professor Jakub Mowszowicz (Łódź, Poland, December 6–7, 2001)]. – Botanica Lithuanica, 7(4): 399–400