Botanica Lithuanica , Volume 8, Number 1

Matulevičiūtė, D.
Diversity and distribution of communities of the Magnocaricetalia elatae Pignatti (1953) 1954 order in Lithuania [Magnocaricetalia elatae Pignatti (1953) 1954 eilės bendrijų įvairovė ir paplitimas Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 8(1): 3–31
Motiekaitytė, V.
Survey of ruderal vegetation of Lithuania. The Bidentetea class [Lietuvos ruderalinės augalijos apžvalga. Bidentetea klasė]. – Botanica Lithuanica, 8(1): 33–42
Radušienė, J.
Secondary metabolites in wild populations of Hypericum perforatum and Hypericum maculatum [Laukinių Hypericum perforatum ir Hypericum maculatum cenopopuliacijų augalų antriniai metabolitai]. – Botanica Lithuanica, 8(1): 43–50
Šriubėnienė, J., Baliūnienė, A.
Investigations on vegetative reproduction of daylilies (Hemerocallis) [Viendienių (Hemerocallis) vegetatyvinio dauginimo tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 8(1): 51–61
Markovskaja, S.
Two new species of the genus Menispora Pers. in Lithuania [Dvi naujos Menispora Pers. genties rūšys Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 8(1): 63–68
Motiejūnaitė, J.
Additions to the Lithuanian flora of foliose and fruticose lichens [Papildomi duomenys apie Lietuvos lapiškųjų ir krūmiškųjų kerpių florą]. – Botanica Lithuanica, 8(1): 69–76
Kutorga, E.
Discomycetes of Viešvilė Strict Nature Reserve. 1. Diversity and distribution [Viešvilės valstybinio rezervato diskomicetai. 1. Įvairovė ir paplitimas]. – Botanica Lithuanica, 8(1): 77–90
Klimavičiūtė, J.
100th birth anniversary of Professor Jakub Mowszowicz [Profesoriaus Jakubo Mowszowicziaus šimtosios gimimo metinės]. – Botanica Lithuanica, 8(1): 91–96