Botanica Lithuanica , Volume 8, Number 4

Jukonienė, I.
Checklist of Lithuanian mosses [Lietuvos lapsamanių sąvadas]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 303–322
Chunaev, A. S., Bondarenko, L. V., Barabanova, L. V.
The colour variation in Vaccinium vitis-idaea berries from North Karelia [Bruknių (Vaccinium vitis-idaea) uogų spalvos įvairavimas Šiaurės Karelijoje]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 323–326
Bandzaitienė, Z.
he contents of N, P, K, Na, Ca, Mn, and ashes in berries of Oxycoccus palustris growing in different habitats [N, P, K, Na, Ca, Mn ir pelenų kiekis skirtingose augimvietėse augančių spanguolių (Oxycoccus palustris) uogose]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 327–331
Kalytytė, D., Žvikas, A., Paškauskas, R.
Spatial and temporal changes of microplankton structure in North Lithuanian karst lakes [Šiaurės Lietuvos karstinių ežerų mikroplanktono erdvinė struktūra ir sezoninė kaita]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 333–347
Himelbrant, D., Kuznetsova, E.
Lignicolous lichens on driftwood of the Keret’ archipelago (White Sea) [Epiksilinės kerpės, augančios ant į krantą išmestos medienos Keretės salyne (Baltoji jūra)]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 349–355
Karandys, Sz.
Epiphytic lichens growing on the oldest “Rogalin Oaks” (Rogalinski Landscape Park, West Poland) [Epifitinės kerpės, augančios ant seniausių ,,Rogalino ąžuolų“ (Rogalino kraštovaizdžio parkas, Vakarų Lenkija)]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 357–363
Riabitseva, N. J.
Epiphytic lichens on Larix at the timberline of the Polar Urals [Epifitinės kerpės, augančios ant maumedžių poliarinio Uralo miškatundrės zonoje]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 365–371
Paškevičius, A.
Endo-1.4-b-glucanase activity of yeasts and yeast-like fungi under natural conditions [Mielių ir mieliagrybių endo-1,4-b-gliukanazinis aktyvumas gamtinėmis sąlygomis]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 373–378
Salina, O., Lugauskas, A.
Changes of micromycetes species in composted food waste and possibilities for their regulation [Mikromicetų rūšių kaita maisto atliekų komposte ir jos reguliavimo galimybės]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 379–385
Patalauskaitė, D.
Rhytidiadelphus loreus in Lithuania [Šikšninė kerėža (Rhytidiadelphus loreus) Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 8(4): 387–390