Botanica Lithuanica , Volume 9, Number 1

Karpavičienė, B.
Intensity of generative and vegetative reproduction of Allium ursinum [Meškinio česnako (Allium ursinum) generatyvinio ir vegetatyvinio dauginimosi intensyvumas]. – Botanica Lithuanica, 9(1): 3–12
Dogan, Y., Baslar, S., Ay, G., Aydin, H., Mert, H. H.
Studies on the soil–plant interactions of Rumex obtusifolius subsp. subalpinus in West Anatolia (Turkey) [Rumex obtusifolius subsp. subalpinus ir dirvožemio sąveikos tyrimai Vakarų Anatolijoje (Turkija)]. – Botanica Lithuanica, 9(1): 13–24
Kasperovičienė, J., Koreivienė, J.
Diversity, morphology, and distribution of Coelastrum (Chlorophyceae) in plankton of lakes in the environs of Vilnius [Coelastrum genties žaliadumblių (Chlorophyceae) įvairovė, morfologijos bruožai ir paplitimas Vilniaus apylinkių ežerų planktone]. – Botanica Lithuanica, 9(1): 25–41
Manusadžianas, L., Bartusevičienė, B.
Comparison of the toxic responses of Nitellopsis obtusa, Lepidium sativum, and Thamnocephalus platyurus treated by Kaunas city wastewaters [Nitellopsis obtusa, Lepidium sativum ir Thamnocephalus platyurus reakcijų į toksinį Kauno nuotekų poveikį įvertinimas]. – Botanica Lithuanica, 9(1): 43–53
Adamonytė, G.
Myxomycetes of the genus Symphytocarpus Ing et Nann.-Bremek. in Lithuania [Symphytocarpus Ing et Nann.-Bremek. genties gleivainiai (Myxomycetes) Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 9(1): 55–63
Kossowska, M.
Lichens growing on Abies alba in the Karkonosze National Park (South West Poland) – the results of the first stage of the conservation program [Kerpės, augančios ant Abies alba Karkonošų nacionaliniame parke (Pietvakarių Lenkija). Pirmosios apsaugos programos pakopos rezultatai]. – Botanica Lithuanica, 9(1): 65–70.
Motiejūnaitė, J., Andersson, L.
Contribution to the Lithuanian flora of lichens and allied fungi [Papildomi duomenys apie Lietuvos kerpių ir su jomis susijusių grybų florą]. – Botanica Lithuanica, 9(1): 71–88
Stasińska, M., Sotek, Z.
Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the north-west of Pomerania (North West Poland) [Kai kurių Šiaurės Vakarų Pomeranijos (Šiaurės Vakarų Lenkija) pelkių makromicetai ir augalija]. – Botanica Lithuanica, 9(1): 89–98