Botanica Lithuanica , Volume 9, Number 2

Motiejūnaitė, J., Kukwa, M., Czarnota, P., Prigodina-Lukošienė, I., Himelbrant, D., Kuznetsova, E., Kowalewska, A.
Lichens and allied fungi collected during the 15th Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologists in Birštonas, Lithuania [Kerpės ir su jomis susiję grybai, surinkti Lietuvoje XV Baltijos šalių mikologų ir lichenologų simpoziumo metu]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 109–119
Marfenina, O. E., Ivanova, A. E., Gorbatovskaja, E. V., Fomicheva, G. M.
Prospects for mycological indication of ancient cultural layers [Kultūrinių sluoksnių mikologinės indikacijos perspektyvos]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 121–126
Kasparavičius, J., Stankevičienė, D., Urbonas, V.
Fruiting of Cantharellus cibarius in pine forests of South Lithuania [Cantharellus cibarius derėjimas Pietų Lietuvos pušynuose]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 127–133
Kowalewska, A., Kukwa, M.
Preliminary studies of the Cladonia chlorophaea group (Cladoniaceae, Ascomycota lichenisati) in northern Poland [Pirminiai Cladonia chlorophaea grupės (Cladoniaceae, Ascomycota lichenisati) tyrimai šiaurės Lenkijoje]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 135–143
Stasińska, M., Prajs, B.
Contribution to the occurrence of Montagnea arenaria in Poland [Papildomi duomenys apie Montagnea arenaria paplitimą Lenkijoje]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 145–149
Hüseyin, E., Selçuk, F., Gaffaroglu, M.
Some materials on mitosporic fungi from Turkey. I. Hyphomycetes [Kai kurie duomenys apie Turkijos mitosporinius grybus. I. Hyphomycetes]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 151–160
Selçuk, F., Hüseyin, E., Bıtmış, K.
Some materials on mitosporic fungi from Turkey. II. Coelomycetes [Kai kurie duomenys apie Turkijos mitosporinius grybus. II. Coelomycetes]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 161–170
Elansky, S. N., Petrunina, Ya. V., Likhachev, A. N.
Growth of Stachybotrys chartarum strains on natural and artificial substrates [Stachybotrys chartarum kamienų augimas ant natūralių ir sintetinių substratų]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 171–177
Mačionienė, I., Šalomskienė, J., Paškevičius, A.
Yeast distribution in milk products produced in Lithuania [Mielių paplitimas Lietuvoje gaminamuose pieno produktuose]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 179–184
Stankevičienė, A., Lugauskas, A.
Micromycetes of the Pythium genus associated with pot-plants [Pythium genties mikromicetai, susiję su vazoniniais augalais]. – Botanica Lithuanica, 9(2): 185–189