Botanica Lithuanica , Volume 9, Number 3

Juodkaitė, R., Baliūnienė, A., Jančys, Z.
Investigations on tulip bulb reproduction capacities [Tulpių svogūnų dauginimosi intensyvumo tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 9(3): 209–227
Kmitienė, G., Ragažinskienė, O.
Anatomical structure of Schisandra chinensis stem and leaf [Kininio citrinvyčio (Schisandra chinensis) stiebo ir lapo anatominė sandara]. – Botanica Lithuanica, 9(3): 229–233
Šaulienė, I., Raklevičienė, D.
The effect of the photoperiod on flower regeneration in Nicotiana flower stalk tissues [Fotoperiodo įtaka žiedų regeneracijai Nicotiana žiedkočių audiniuose]. – Botanica Lithuanica, 9(3): 235–242
Łuszczyński, J.
Relict fungi of primeval forests in the Świętokrzyskie mountains (Central Poland) [Reliktiniai sengirių grybai Świętokrzyskie kalnuose (Centrinė Lenkija)]. – Botanica Lithuanica, 9(3): 243–251
Motiejūnaitė, J., Jucevičienė, N.
Influence of Athelia arachnoidea on epiphytic communities growing in broad-leaved forests under strong anthropogenic impact [Athelia arachnoidea įtaka labai antropogenizuotų plačialapių miškų epifitų bendrijoms]. – Botanica Lithuanica, 9(3): 253–258
Kukwa, M., Himelbrant, D. E., Kuznetsova, E. S.
New records of Lepraria from Russia [Nauji duomenys apie Lepraria genties kerpes Rusijoje]. – Botanica Lithuanica, 9(3): 259–264
Kutorga, E., Raitviir, A.
Discomycetes of Viešvilė Strict Nature Reserve. 2. New data and emendations [Viešvilės valstybinio rezervato diskomicetai. 2. Nauji duomenys ir pakeitimai]. – Botanica Lithuanica, 9(3): 265–274
Elansky, S. N., Smirnov, A. N.
Second locus of peptidase as a marker for genetic investigations of Phytophthora infestans [Antrasis peptidazės lokusas kaip žymiklis genetiniuose Phytophthora infestans tyrimuose]. – Botanica Lithuanica, 9(3): 275–283
Treigienė, A., Markovskaja, S.
New data on anamorphic fungi on oak (Quercus) in Lithuania [Nauji duomenys apie anamorfinius grybus ant ąžuolų (Quercus) Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 9(3): 285–296