Botanica Lithuanica , Volume 10, Number 1

Gudžinskas, Z., Sukhorukov, A. P.
New and critical Chenopodiaceae taxa in Lithuania and Kaliningrad region [Nauji ir kritiniai balandinių (Chenopodiaceae) šeimos taksonai Lietuvoje ir Kaliningrado srityje]. – Botanica Lithuanica, 10(1): 3–12
Labokas, J., Bandzaitienė, Z.
Characteristics of lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) morphotypes selected for cultivation [Kultivuoti atrinktų bruknės (Vaccinium vitis-idaea) morfotipų charakteristika]. – Botanica Lithuanica, 10(1): 13–17
Dogan, Y., Baslar, S., Aydin, H., Mert, H. H.
Studies on the autecology of Rubus canescens distributed in Western Anatolian part of Turkey [Vakarų Anatolijoje (Turkija) paplitusių Rubus canescens ekologijos tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 10(1): 19–31
Sinkevičienė, Z.
Charophyta of the Curonian Lagoon [Kuršių marių maurabragūnai (Charophyta)]. – Botanica Lithuanica, 10(1): 33–57
Motiejūnaitė, J., Czyżewska, K., Cieśliński, S
Lichens – indicators of old-growth forests in biocentres of Lithuania and North-East Poland [Kerpės – senų miškų indikatorės Lietuvos ir Šiaurės rytų Lenkijos biocentruose]. – Botanica Lithuanica, 10(1): 59–74
Kačergius, A., Jovaišienė, Z., Valiuškaitė, A.
Phomopsis vaccinii on Vaccinium corymbosum in Lithuania [Phomopsis vaccinii ant Vaccinium corymbosum Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 10(1): 75–80
Samuitienė, M., Navalinskienė, M., Staniulis, J., Petniūnas, P.
Identification of Tobacco rattle tobravirus in ornamental plants by RT-PCR and immunosorbent electron microscopy [Dekoratyvinių augalų tabako garbanotosios dryžligės viruso nustatymas polimerazės grandininės reakcijos ir imunosorbentinės elektroninės mikroskopijos metodais]. – Botanica Lithuanica, 10(1): 81–88
Zitikaitė, I., Staniulis, J., Jomantienė, R., Petniūnas, P.
Molecular and immunoelectron microscopic identification of Pepino mosaic potexvirus in tomato fruits imported from Spain [Molekulinis ir imunoelektroninis mikroskopinis pepino mozaikos poteksviruso identifikavimas importuotų iš Ispanijos pomidorų vaisiuose]. – Botanica Lithuanica, 10(1): 89–98
Kutorga, E., Motiejūnaitė, J., Matelis, A.
Dr. Habil. Vincentas Kazys Urbonas (70th anniverssary of birth) [Habil. dr. Vincentas Kazys Urbonas (70-osioms gimimo metinėms)]. – Botanica Lithuanica, 10(1): 99–102