Botanica Lithuanica , Volume 10, Number 3

Bordok, I. V.
Comparative characteristics of large-fruited cranberry biological productivity indices in relation to sanding techniques [Stambiauogių spanguolių biologinio produktyvumo priklausomumas nuo mulčiavimo smėliu būdo]. – Botanica Lithuanica, 10(3): 173–176
Iršėnaitė, R.
Diversity and conservation of macromycetes in Dusetos forest, Sartai Regional Park [Makromicetų įvairovė ir apsauga Dusetų miške, Sartų regioniniame parke]. – Botanica Lithuanica, 10(3): 177–194
Khodosovtsev, A., Kuznetsova, E., Himelbrant, D.
Lichen genus Caloplaca on the Kamchatka Peninsula (Russian Far East) [Kerpių gentis Caloplaca Kamčiatkos pusiasalyje (Rusijos Tolimieji Rytai)]. – Botanica Lithuanica, 10(3): 195–208
Krasnov, V., Orlov, A.
Multiyear monitoring of radiocontamination of wild berry-plants from the Ericaceae family in Ukraine [Erikinių (Ericaceae) šeimos laukinių uoginių augalų užterštumo radionuklidais daugiamečiai stebėjimai Ukrainoje]. – Botanica Lithuanica, 10(3): 209–215
Orlov, A., Zhdanova, N., Kurchenko, I., Sokolova, E.
Ecological role of endophytic fungi in nutrition and uptake of radionuclides by berry plants of the Ericaceae family [Endofitinių grybų poveikis erikinių (Ericaceae) šeimos augalų mitybai ir radionuklidų pasisavinimui]. – Botanica Lithuanica, 10(3): 217–222
Navalinskienė, M., Samuitienė, M.
Identification of Tobacco mosaic tobamovirus and subgroup 16SrI-M phytoplasmas in Phlox drummondii plants [Tabako mozaikos viruso ir 16SrI-M pogrupio fitoplazmų identifikavimas Phlox drummondii augaluose].– Botanica Lithuanica, 10(3): 223–231
Jovaišienė, Z.
Phytophthora fragariae, a new fungi species in Lithuania [Phytophthora fragariae – nauja grybų rūšis Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 10(3): 233–236
Markevičius, V.,Treigienė, A.
Lietuvos grybai: Spuogagrybiečiai (Sphaeropsidales). Gentis Septorija. [Fungi of Lithuania: Sphaeropsidales. Genus Septoria]