Botanica Lithuanica , Volume 11, Number 1

Balčiūnienė, L., Labokas, J., Radaitienė, D.
Primary evaluation of field collection of wild Rubus idaeus [Rubus idaeus lauko kolekcijos pirminis įvertinimas]. – Botanica Lithuanica, 11(1): 3–15
Gudžinskas, Z.
New alien Saxifragaceae in Lithuania [Naujos svetimžemės uolaskėlinių (Saxifragaceae) šeimos rūšys Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 11(1): 17–21
Kundu, S. R.
A synopsis of Berberidaceae on the Indian subcontinent: its distribution and endemism [Indostano pusiasalio raugerškinių (Berberidaceae) šeimos apžvalga: paplitimas ir endemizmas]. – Botanica Lithuanica, 11(1): 23–33
Motiejūnaitė, J., Golubkov, V. V.
Cyanolichens of freshwater aquatic and subaquatic habitats in Lithuania and Belarus [Melsvadumblinės kerpės Lietuvos ir Baltarusijos gėlųjų vandenų buveinėse]. – Botanica Lithuanica, 11(1): 35–40
Motiejūnaitė, J., Stončius, D., Kukwa, M.
Contribution to the Lithuanian flora of lichens and allied fungi. II [Papildomi duomenys apie Lietuvos kerpių ir su jomis susijusių grybų florą. II]. – Botanica Lithuanica, 11(1): 41–49
Radaitienė, D., Kačergius, A., Valiuškaitė, A.
Ascospora dieback and stem blight, new diseases of Rubus species in Lithuania [Naujos Rubus genties augalų ligos Lietuvoje – askosporozė ir stiebų dėmėtligė]. – Botanica Lithuanica, 11(1): 51–53
Grigaliūnaitė, B., Meškauskienė, V., Matelis, A.
Erysiphe flexuosa on Aesculus hippocastanum in Lithuania [Erysiphe flexuosa ant Aesculus hippocastanum Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 11(1): 63–65
Treigienė, A., Rukšėnienė, J.
The genus Massaria (Ascomycota) in Lithuania [Massaria genties (Ascomycota) grybai Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 11(1): 55–64