Botanica Lithuanica , Volume 11, Number 2

Brazauskienė, I., Petraitienė, E.
Seed infection of Brassica napus var. oleifera and Brassica rapa var. oleifera related to Alternaria blight severity on siliqua [Brassica napus var. oleifera ir Brassica rapa var. oleifera sėklų užkrėstumas mikromicetais priklausomai nuo juodosios dėmėtligės intensyvumo ant ankštarų]. - Botanica Lithuanica, 11(2): 71–77
Gruzdevienė, E., Dabkevičius, Z., Mankevičienė, A.
The fungal infection of different oil flax cultivars and the efficiency of fungal control agents [Įvairių aliejinių linų veislių užkrėstumas mikromicetais ir apsaugos nuo jų priemonių efektyvumas]. – Botanica Lithuanica, 11(2): 79–85
Kačergius, A., Mačkinaitė, R.
PCR-based detection and identification of fungi producing trichotecenes in food grains [Trichotecenus gaminančių grybų paieška ir identifikavimas, naudojant polimerazės grandininę reakciją]. – Botanica Lithuanica, 11(2): 87–99
Krasauskas, A., Steponavičienė, A., Railienė, M., Lugauskas, A., Raila, A., Raudonienė, V.
Impact of environmental conditions on the spread of micromycetes in grain during its harvesting and storage [Aplinkos sąlygų įtaka mikromicetų plitimui grūduose derliaus nuėmimo ir laikymo metu]. – Botanica Lithuanica, 11(2): 101–109
Mačkinaitė, R., Kačergius, A.
Micromycetes – potential mycotoxin producers in stored wheat grain [Mikromicetai, potencialūs mikotoksinų producentai, sandėliuojamų kviečių grūduose]. – Botanica Lithuanica, 11(2): 111–118
Paškevičius, A.
Yeasts distribution on various plant substrata and their biochemical peculiarities [Mielių paplitimas ant įvairių augalinės kilmės substratų ir jų biocheminiai savitumai]. – Botanica Lithuanica, 11(2): 119–123
Repečkienė, J., Lugauskas, A., Survilienė, E., Dambrauskienė, E.
Contamination of desiccated herbs by toxin-producing micromycetes [Prieskoninių žolių užterštumas toksinus gaminančiais mikromicetais]. – Botanica Lituanica, 11(2): 125–131