Botanica Lithuanica , Volume 11, Number 3

Daduang, S., Nuchadomrong, S., Dumrongwutinon, P.
Glycoprotein and biotin-coupled proteins as taxonomic markers of Cassia fistula [Glikoproteinai ir su biotinu poromis sujungti baltymai kaip taksonominiai Cassia fistula žymekliai]. – Botanica Lithuanica, 11(3): 135–140
Sheidai, M., Nourozi, M.
Cytological studies on some species of Bromus sect. Bromus [Citologiniai kai kurių Bromus sect. Bromus rūšių tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 11(3): 141–150
Kostkevičienė, J., Laučiūtė, R.
The freshwater red algae species of Batrachospermum sect. Batrachospermum (Batrachospermales, Rhodophyta) new to Lithuania [Naujos gėlavandenių Batrachospermum sect. Batrachospermum (Batrachospermales, Rhodophyta) raudondumblių rūšys Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 11(3): 151–159
Kukwa, M.
Notes on the chemistry and distribution of Lecanora rouxii (lichenized Ascomycota) in Poland [Pastabos apie Lecanora rouxii (lichenizuoti aukšliagrybiai) cheminę sudėtį ir paplitimą Lenkijoje]. – Botanica Lithuanica, 11(3): 161–166
Markovskaja, S., Treigienė, A.
Microscopic fungi of Viešvilė Strict Nature Reserve. Preliminary studies [Viešvilės valstybinio rezervato mikroskopinių grybų preliminarūs tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 11(3): 167–178
Šveistytė, L., Lugauskas, A., Vidgirytė, A.
Potential toxin producing micromycetes in the dust of mills and agricultural production storehouses [Mikromicetai, potencialūs toksinų producentai, malūnų, augalinės žaliavos ir sandėlių dulkėse]. – Botanica Lithuanica, 11(3): 179–189
Urbanavičienė, L.
Molecular detection and identification of phytoplasma affecting smooth bromegrass (Bromopsis inermis) [Fitoplazmos, pažeidžiančios beginklės dirsuolės (Bromopsis inermis) augalus, nustatymas ir apibūdinimas molekuliniais metodais]. – Botanica Lithuanica, 11(3): 191–194
Pakalnis, R., Ėringis, K.
In the memory of Danguolė Pancekauskienė. – Botanica Lithuanica, 11(3): 199–200
Rukšėnienė, J.
New species from the family Melanconidaceae (Diaporthales) in Lithuania [Naujos Melanconidaceae (Diaporthales) šeimos rūšys Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 11(3): 195–197
Koreivienė, J.
Taxonomic and chorologic studies on Chlorococcales green algae in small lakes in the eastern part of the Baltic Uplands. – Botanica Lithuanica, 11(3): 201–202