Botanica Lithuanica , Volume 12, Number 1

Avižienė, D.
Features of vegetation in forests and protective belts of the rivers Neris, Vilnia and Dūkšta [Neries, Vilnios ir Dūkštos upių apsauginių juostų ir miškų augalijos ypatybės]. – Botanica Lithuanica, 12(1): 3–18
Adedeji, O.
Morphological studies in the genus Emilia (Senecioneae, Asteraceae) [Emilia (Senecioneae, Asteraceae) genties augalų morfologijos tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 12(1): 19–24
Obioh, G. I. B.
Reproductive phenology of some indigenous medicinal plants in Omo Biosphere Reserve, Nigeria [Kai kurių Omo biosferos rezervato (Nigerija) vietinių vaistinių augalų dauginimosi fenologija]. – Botanica Lithuanica, 12(1): 25–29
Jakimavičiūtė, I., Kostkevičienė, J., Briškaitė, R.
New for Lithuania species of the genera Pleurotaenium, Xanthidium, Staurodesmus, and Desmidium (Desmidiales, Chlorophyta) from Dubičiai bog lakes [Naujos Lietuvoje Pleurotaenium, Xanthidium, Staurodesmus ir Desmidium (Desmidiales, Chlorophyta) genčių rūšys iš Dubičių pelkės ežerų]. – Botanica Lithuanica, 12(1): 31–37
Kasperovičienė, J., Koreivienė, J.
The checklist of Chlorococcales (Chlorophyta) from water bodies of Lithuania (Chlorellaceae, Scenedesmaceae) [Lietuvos vandens telkinių Chlorococcales eilės žaliadumblių (Chlorellaceae, Scenedesmaceae) sąvadas]. – Botanica Lithuanica, 12(1): 39–56
Adamonytė, G.
New findings of myxomycetes in Latvia [Nauji gleivainių (Myxomycetes) radiniai Latvijoje]. – Botanica Lithuanica, 12(1): 57–64