Botanica Lithuanica , Volume 12, Number 2

Laiviņš, M., Pried,e A., Krampis, I.
Distribution of Bunias orientalis in Latvia [Bunias orientalis paplitimas Latvijoje]. – Bothanica Lithuanica, 12(2): 69–77
Motiejūnaitė, J., Adamonytė, G.
16th Symposium of Baltic mycologists and lichenologists (21–25 September, 2005, Cesis, Latvia). – Botanica Lithuanica, 12(2): 135
Özkan, M., Şenel, G.
Anatomical investigation on some Clematis (Ranunculaceae) species in Turkey [Kai kurių Turkijoje augančių raganės (Clematis) genties rūšių anatominiai tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 12(2): 79–84
Oke, S. O., Oyedare, P. F.
Effects of logging activities on the flora and structure of the vegetation in Isokan area of southwestern Nigeria [Medžių kirtimo poveikis florai ir augalijos struktūrai Isokano regione, pietvakarių Nigerijoje]. – Bothanica Lithuanica, 12(2): 85–95
Markovskaja, S.
Saprolegniaceae (Peronosporomycetes) in Lithuania. II. The genus Saprolegnia [Saprolegniaceae (Peronosporomycetes) Lietuvoje. II. Saprolegnia gentis] – Botanica Lithuanica, 12(2): 97–112
Motiejūnaitė, J., Suija, A., Lõhmus, P., Kuznetsova, E., Tõrra, T., Prigodina-Lukošienė, I., Piterāns, A.
New or noteworthy lichens, lichenicolous and allied fungi found during the 16th Symposium of Mycologists and Lichenologists in Latvia [Naujos ir retos kerpių ir su jomis susijusių grybų rūšys, aptiktos XVI Mikologų ir lichenologų simpoziumo Latvijoje metu]. – Botanica Lithuanica, 12(2): 113–119
Urbanavičienė, L., Valiūnas, D.
Identification of aster yellows group (subgroup 16SrI-C) phytoplasma in Festuca arundinacea based on PCR and RFLP methods [Astrų geltos grupės (16SrI-C pogrupio) fitoplazmos, pažeidžiančios Festuca arundinacea augalus, identifikavimas PGR ir RFLP metodais]. – Botanica Lithuanica, 12(2): 121–125
Grigaliūnaitė, B., Pribušauskaitė, V.
Erysiphe azaleae on Rhododendron in Lithuania [Erysiphe azaleae ant Rhododendron Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 12(2): 127–129
Treigienė, A.
New records of rare anamorphic fungi from Lithuania [Nauji duomenys apie retus anamorfinius grybus iš Lietuvos]. – Botanica Lithuanica, 12(2): 131–133