Botanica Lithuanica , Volume 12, Number 3

Stankevičiūtė, J.
The succession of sand vegetation of Lithuanian seacoast [Lietuvos pajūrio smėlynų augalijos sukcesija]. – Botanica Lithuanica, 12(3): 139–156
Kandemir, N., Akēin, Ö. E.
A comparative study on the morphological and anatomical properties of Galanthus fosteri (Amaryllidaceae) varieties in Turkey [Turkijoje paplitusių Galanthus fosteri (Amaryllidaceae) varietetų anatomijos ir morfologijos palyginimas]. – Botanica Lithuanica, 12(3): 157–168
Özkan, M., Ženel, G.
Karyotype analysis of some Salvia (Lamiaceae) species [Kai kurių šalavijo (Salvia) genties rūšių kariotipo analizė]. – Botanica Lithuanica, 12(3): 169–174
Sheidai, M., Jalilian, N.
Karyotypic study of some Iranian species and populations of Lotus [Kai kurių Irane paplitusių garždenio (Lotus) rūšių kariotipo tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 12(3) 175–181
Bagdonaitė, E., Pečiulytė, D., Janulis, V., Ivanauskas, L.
Preliminary study of the antifungal activity of the ethanolic extracts from Hypericum perforatum [Paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum) etanolio ekstraktų poveikio pelėsiniams grybams pradinis tyrimas]. – Botanica Lithuanica, 12(3): 183–190
Hüseyin, E., Erdoğdu, M., Yildizbaş, M.
New records of the rust fungi from Turkey [Nauji rūdinių grybų radiniai Turkijoje]. – Botanica Lithuanica, 12(3): 191–196
Jovaišienė, Z., Lane, C.
First Report of Phytophthora cactorum in Lithuania [Pirmas pranešimas apie Phytophthora cactorum Lietuvoje] – Botanica Lithuanica, 12(3): 197–199
Avižienė, D.
Influence of vegetation structures on ecoaesthetic quality of sceneries. – Botanica Lithuanica, 12(3): 201–202
Kutorga, E.
Professor Ain Raitviir. – Botanica Lithuanica, 12(3): 203–204