Botanica Lithuanica , Volume 12, Number 4

Kundu, S. R.
A synopsis of Ranunculaceae in Indian subcontinent: species distribution and endemism [Indostano pusiasalio vėdryninių šeimos (Ranunculaceae) apžvalga: rūšių paplitimas ir endemizmas]. – Botanica Lithuanica, 12(4): 207–222
Petrošius, R., Gudelienė, I., Marčiulionienė, D.
Comparison of 90Sr and Ca transfer in the system soil–plant under natural conditions [90Sr ir Ca pernašos sistemoje dirvožemis–augalas palyginimas natūraliomis sąlygomis]. – Botanica Lithuanica, 12(4): 223–232
Kutorga, E., Rukšėnienė, J., Treigienė, A.
Microscopical fungi on Carpinus betulus in Lithuania. 1. Teleomorphs and associated anamorphs [Paprastojo skroblo aukšliagrybiai Lietuvoje. 1. Teleomorfos ir susijusios anamorfos]. – Botanica Lithuanica, 12(4): 233–241
Motiejūnaitė, J.
Lichens and allied fungi of Dusetos Forest (Sartai Regional Park, North-East Lithuania) [Dusetų girios (Sartų regioninis parkas, šiaurės rytų Lietuva) kerpės ir su jomis susiję grybai]. – Botanica Lithuanica, 12(4): 243–252
Navalinskienė, M., Samuitienė, M., Zitikaitė, I.
Nepovirus and phytoplasma detected in ornamental species of sneezeweed (Helenium) [Nepovirusas ir fitoplazma, identifikuoti saulainės (Helenium) dekoratyvinių rūšių augaluose]. – Botanica Lithuanica, 12(4): 253–257
Pakalnis, R., Sendžikaitė, J., Avižienė, D., Ptašekienė, V.
Virgilija Valerija Steponavičienė (1950–2006). – Botanica Lithuanica, 12(4): 259–260
Pakalnis, R., Sendžikaitė, J., Avižienė, D., Ptašekienė, V.
Kazys Eringis (1921–2006). – Botanica Lithuanica, 12(4): 261–262