Botanica Lithuanica , Volume 13, Number 1

Motiekaityte, V.
Sustainable use of medicinal and aromatic plants: to join together conservationists and the biotrade companies [Darnus vaistinių bei aromatinių augalų naudojimas: gamtosaugininkų ir įmonių bendradarbiavimas prekybos laukinėmis rūšimis srityje]. – Botanica Lithuanica, 13(1): 3–7
Adedeji, O.
Flowering sequence duration and fruit production in the species of Emilia (Senecioneae, Asteraceae) [Emilijos (Emilia) genties (Senecioneae, Asteraceae) augalų žydėjimo seka, trukmė ir derėjimas]. – Botanica Lithuanica, 13(1): 9–12
Stukonis, V., Bednarska, I.
Festuca pseudovina in Lithuania [Festuca pseudovina Lietuvoje]. – Botanica Lituanica, 13(1): 13–18
Motiejūnaitė, J., Stončius, D., Dolnik, C., Tõrra, T., Uselienė, A.
New and noteworthy for Lithuania lichens and lichenicolous fungi [Naujos ir retos kerpių ir ant jų augančių grybų rūšys Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 13(1): 19–25
Adamonytė, G.
Myxomycetes of the genus Clastoderma in Lithuania [Clastoderma genties gleivainiai (Myxomycetes) Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 13(1): 27–32
Adamonytė, G.
New records of myxomycetes from Lithuania [Nauji gleivainių radiniai Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 13(1): 33–38
Markovskaja, S.
Contribution to the Lithuanian water moulds. New reports of critical Achlya (Saprolegniaceae, Peronosporomycetes) species. [Papildomi duomenys apie Lietuvos dumbliagrybius. Nauji pranešimai apie kritines Achlya (Saprolegniaceae, Peronosporomycetes) rūšis]. – Botanica Lithuanica, 13(1): 39–44
Treigienė, A., Markovskaja, S.
Microscopic fungi on Carpinus betulus in Lithuania. 2. Anamorphic fungi [Paprastojo skroblo mikroskopiniai grybai Lietuvoje. 2. Anamorfiniai grybai]. – Botanica Lithuania, 13(1): 45–50.
Repečkienė, J., Lugauskas, A., Jankauskienė, Z.
Diversity of fungal species on laid and stand-retted flax [Mikromicetų rūšių įvairovė ant klojėjamų paklotų ir nerautų linų]. – Botanica Lithuanica, 13(1): 51–59
Treigienė, A., Grigaliūnaitė, B.
New data on anamorphic fungi in Lithuania. Genera Robillarda and Pseudorobillarda [Nauji duomenys apie anamorfinius grybus Lietuvoje. Robillarda ir Pseudorobillarda gentys]. – Botanica Lithuanica, 13(1): 61–63