Botanica Lithuanica , Volume 13, Number 3

Bacchetta, G., Guarino, R., Pontecorvo, C., Soddu, P.
A survey of the botanical place names of the Iglesiente area (South West Sardinia) [Iglesiento srities (Pietvakarių Sardinija) su augalais susiję vietovardžiai]. – Botanica Lithuanica, 13(3): 139–157
Prigodina-Lukošienė, I., Naujalis, J. R.
Structure of epiphytic lichen communities on common oak (Quercus robur) in Lithuania [Paprastojo ąžuolo (Quercus robur) epifitinių kerpių bendrijų struktūra Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, (13)3: 159–170
Kuznetsova, E., Himelbran,t D., Titov, A.
Lichens of Vepssky Forest Protected Area (Eastern Leningrad Region, Russia) with special emphasis on the indicator species of habitats with long ecological continuity [Vepsskij miško draustinio (Leningrado regionas, Rusija) kerpės; ilgo ekologinio kontinuumo buveinių indikacinės rūšys]. – Botanica Lithuanica, 13(3): 171–179
Treigienė, A., Markovskaja, S., Bagdžiūnaitė, A.
Micromycetes associated with Betula in Lithuania [Su beržais (Betula) susiję mikromicetai Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 13(3): 181–196
Urbanavichus, G., Motiejūnaitė, J., Kukwa, M., Urbanavichene, I.
Contribution to the biota of lichens and lichenicolous fungi of Murmansk region (NW Russia) [Papildomi duomenys apie Murmansko regiono (ŠV Rusija) kerpių ir ant jų augančių grybų biotą]. – Botanica Lithuanica, 13(3): 197–202
Zitikaitė, I., Jomantienė, R., Staniulis, J.
Detection of natural infection of tomato crop by Potato X potexvirus [Aptikta bulvių X poteksviruso natūrali infekcija pomidoruose]. – Botanica Lithuanica, 13(3): 203–209