Botanica Lithuanica , Volume 13, Number 4

Kasparavičius, J.
Anniversary of the eminent Lithuanian mycologist J. Mazelaitis [Žymaus Lietuvos mikologo J. Mazelaičio jubiliejus]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 217–222
Stankevičienė, D., Kasparavičius, J.
Functioning of Lactarius deterrimus in spruce forest of different age [Lactarius deterrimus funkcionavimas skirtingo amžiaus eglynuose]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 223–227
Kataržytė, M., Kutorga, E.
Diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals in Lithuanian forests [Požeminiai grybai Lietuvos miškų smulkiųjų žinduolių racione]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 229–235
Markovskaja, S.
The genus Aphanomyces (Leptolegniaceae, Peronosporomycetes) in Lithuania [Aphanomyces (Leptolegniaceae, Peronosporomycetes) gentis Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 237–244
Rukšėnienė, J., Iznova, T.
Pyrenomycetes and loculoascomycetes on elm in Pavilniai Regional Park (Vilnius, Lithuania) [Guobų pirenomicetai ir lokuloaskomicetai Pavilnių regioniniame parke (Vilnius)]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 245–249
Snieškienė V., Juronis V.
Distribution of fungus Schizophyllum commune on green plantings in Lithuanian cities and forests [Schizophyllum commune paplitimas Lietuvos miestų želdiniuose ir miškuose]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 251–256
Stankevičienė, A.
Micromycete diversity in the rhizosphere of the Bromeliaceae family pot-plants [Mikromicetų įvairovė Bromeliaceae šeimos augalų rizosferoje]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 257–260
Salina, O.
Micromycetes of Trichoderma sect. Longibrachiatum in Lithuania [Trichoderma sect. Longibrachiatum mikromicetai Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 261–269
Gaurilčikienė, I., Janušauskaitė, D.
Occurrence of pathogenic fungi in semi-lafless pea vrieties [Ptogeninių mikromicetų plitimas pusiau belapių veislių žirniuose]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 271–278
Šakalytė, J., Paškevičius, A.
Distribution and biological peculiarities of yeasts in phyllosphere of different plants in Verkiai Regional Park (Vilnius, Lithuania) [Mielių paplitimas Verkių regioniniame parke (Vilnius) augančių augalų filosferoje ir jų biologinės savybės]. – Botanica Lithuanica, 13(4): 279–285