Botanica Lithuanica , Volume 14, Number 2

Klimienė, A.
Botanical Garden of Šiauliai University: science, education, recreation [Šiaulių universiteto Botanikos sodas: mokslas, edukacija, rekreacija]. – Botanica Lithuanica, 14(2): 73–76
Vainorienė, R.
Chromosome numbers of local and immigrant Setaria species in Lithuanian [Vietinių ir svetimžemių šeryčių (Setaria) chromosomų skaičius Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 14(2): 77–81
Kmitienė, G., Ragažinskienė, O.
Peculiarities of anatomical structure of vegetative organs of Echinacea pallida [Blyškiosios ežiuolės (Echinacea pallida) vegetatyvinių organų anatominės sandaros savitumai]. – Botanica Lithuanica, 14(2): 83–87
Burneckienė, I.
Peculiarities of planting in cemeteries of Šiauliai town [Kapaviečių želdinimo ypatybės Šiaulių mieste]. – Botanica Lithuanica, 14(2): 89–94
Šimkūnas, A., Šiaudinis, G., Mikalauskas, K., Valašinaitė, S.
Refined method for photosynthetic potential calculation [Patobulintas fotosintezės potencialo skaičiavimo metodas]. – Botanica Lithuanica, 14(2): 95–98
Valašinaitė, S., Šimkūnas, A.
Size regularities of Festuca, Lolium and ×Festulolium leaves as determinate organs [Festuca, Lolium ir ×Festulolium lapų, kaip determinuotų organų, dydžių dėsningumai]. – Botanica Lithuanica, 14(2): 99–104
Karpavičienė, B.
The distribution pattern of Allium oleraceum in Lithuania [Allium oleraceum paplitimo ypatybės Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 14(2): 105–111
Patalauskaitė, D.
On the Quercetalia robori-petraeae in Lithuania [Apie Quercetalia robori-petraeae eilę Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 14(2): 113–119
Smaliukas, D., Noreika, R., Balevičienė, J.
New records of rare plant species in South-West Lithuania [Naujos retų augalų rūšių radvietės Pietvakarių Lietuvoje]. – Botanica Lituanica, 14(2): 121–124
Tekorienė, R.
The impact of bactericides upon Pseudomonas bacteria [Baktericidinių medžiagų poveikis Pseudomonas genties bakterijoms]. – Botanica Lithuanica, 14(2): 125–133