Botanica Lithuanica , Volume 14, Number 3

Priede, A.
Distribution of some invasive alien plant species in riparian habitats in Latvia [Kai kurių svetimžemių invazinių rūšių augalų paplitimas upių pakrančių buveinėse Latvijoje]. – Botanica Lithuanica, 14(3): 137–150
Obelevičius, K., Gudžinskas, Z.
New locality of Asplenium ruta-muraria in Lithuania [Nauja mūrinės kalnarūtės (Asplenium ruta-muraria) radavietė Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 14(3): 151–154
Özdemir. C., Ereeş. F. S., Çam. S.
Cytogenetic effects of uranium on root tip cells of Vicia faba [Citogenetinis urano poveikis Vicia faba šaknų viršūnėlių ląstelėms]. – Botanica Lithuanica, 14(3): 155–158
Kasperovičienė, J., Karosienė, J.
Epiphyton Chroococcales cyanobacteria species new to algaeflora of Lithuanian freshwaters [Lietuvos gėlų vandens telkinių dumblių floroje naujos Chroococcales eilės epifitono melsvabakterių rūšys]. – Botanica Lithuanica, 14(3): 159–169
Vitonytė, I., Kostkevičienė, J.
New data on red algae species Audouinella hermanii and Chroodactylon ornatum in Lithuania [Nauji duomenys apie raudondumblius Audouinella hermanii ir Chroodactylon ornatum Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 14(3): 171–175
Yurchenko, E.
Corticioid fungi (Basidiomycota) on living wooden plants in Belarus: species inventory and host colonization strategies [Žieviagrybiai (Basidiomycota) ant gyvų sumedėjusių augalų Baltarusijoje: rūšių inventorizacija ir augalo šeimininko kolonizacijos strategija]. – Botanica Lithuanica, 14(3): 177–189
Navalinskienė, M., Samuitienė, M., Koroteyeva, A., Polischuk, V.
Detection and identification of viruses affecting orchids in Lithuania and Ukraine [Orchidėjas pažeidžiančių virusų aptikimas ir identifikavimas Lietuvoje ir Ukrainoje]. – Botanica Lithuanica, 14(3): 191–198