Botanica Lithuanica , Volume 15, Number 1

Rašomavičius, V., Jukonienė, I., Čiuplys, R., Matulevičiūtė, D., Patalauskaitė, D., Sinkevičienė, Z., Gudžinskas, Z., Ryla, M.
Diversity and conservation value of habitats in Girutiškis Strict Nature Reserve (Eastern Lithuania) [Girutiškio rezervato (Rytų Lietuva) buveinių įvairovė ir gamtosauginė vertė]. – Botanica Lithuanica, 15(1): 3–15
Liatukas, Ž., Stukonis, V.
Zizania latifolia – a new alien plant in Lithuania [Zizania latifolia – naujas svetimžemis augalas Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 15(1): 17–24
Sharma, B., De, K. K., Tamang, R.
In vitro plant regeneration from direct and callus-mediated protocorm-like bodies grown from Pleione praecox (Orchidaceae) seeds [Augalų išauginimas in vitro tiesiogiai ir per tarpinius į protokormą panašius kaliuso pavidalo kūnelius išaugintus iš Pleione praecox (Orchidaceae) sėklų]. – Botanica Lithuanica, 15(1): 25–30
Kostkevičienė, J., Špakaitė, I.
Diversity and distribution of the genus Nostoc in Lithuania [Nostoc genties rūšių įvairovė ir paplitimas Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 15(1): 31–40
Markovskaja, S., Treigienė, A.
New data on invasive pathogenic fungus Dothistroma septosporum in Lithuania [Nauji duomenys apie invazinį patogeninį grybą Dothistroma septosporum Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 15(1): 41–45
Varnaitė, R., Raudonienė, V.
Destruction of hemicellulose by micromycetes under liquid-phase cultivation conditions [Mikromicetų vykdomas hemiceliuliozės ardymas, kultivuojant juos skystos fazės sąlygomis]. – Botanica Lithuanica, 15(1): 47–51
Samuitienė, M., Navalinskienė, M.
The agents associated with viral and phytoplasmal diseases affecting rudbeckias (Rudbeckia) [Rudbekijų (Rudbeckia) virusinių ir fitoplazminių ligų sukėlėjai]. – Botanica Lithuanica, 15(1): 53–59