Botanica Lithuanica , Volume 15, Number 4

Labokas, J.
Evaluation of leaf morphology in Corylus avellana using image analysis and elliptic Fourier descriptors [Corylus avellana lapų morfologijos įvertinimas naudojant atvaizdų analizę ir elipsinius Furjė deskriptorius]. – Botanica Lithuanica, 15(4): 227–235
Vainorienė, R., Gudžinskas, Z.
Diversity of wild plant seeds brought into Lithuania with imported grain [Su grūdais ir kultūrinių augalų sėklomis importuojamų laukinių augalų sėklų įvairovė]. – Botanica Lithuanica, 15(4): 237–243
Bareika, V., Ozolinčius, R.
Heterogeneity and stability of Betula pendula and Betula pubescens phenology [Karpotojo (Betula pendula) ir plaukuotojo (Betula pubescens) beržų fenologijos heterogeniškumas ir stabilumas]. – Botanica Lithuanica, 15(4): 245–261
Brazienė, Z.
Research on segetal flora in sugar beet stand [Segetalinės floros tyrimai cukrinių runkelių pasėlyje]. – Botanica Lithuanica, 15(4): 263–268
Naumavičius, V., Naujalis, J.
An inventory review of native Lithuanian vascular medicinal plant species [Lietuvos savaiminių vaistinių induočių augalų rūšių inventorizacinė apžvalga]. – Botanica Lithuanica, 15(4): 269–279
Jurkevičienė, G., Ryliškis, D., Tupčiauskaitė, J., Žilinskaitė, S.
Educational presentation of Lithuanian flora species at the Botanical Garden of Vilnius University [Lietuvos floros rūšių edu-kacinis pristatymas Vilniaus universiteto Botanikos sode]. – Botanica Lithuanica, 15(4): 281–284
Auksoriūtė, A.
The development of Lithuanian names of plants [Lietuviškų augalų vardų kūrimo raida]. – Botanica Lithuanica, 15(4): 285–290
Meldžiukienė, A., Naujalis, R. J.
Floristic heritage of Professor Jonas Dagys [Profesoriaus Jono Dagio floristinis palikimas]. – Botanica Lithuanica, 15(4): 291–296