Botanica Lithuanica , Volume 16, Number 4

Bareika, V., Ozolinčius, R.
Factors preconditioning the distribution of Betula pendula and Betula pubescens in mire habitats. [Karpotųjų (Betula pendula) ir plaukuotųjų (Betula pubescens) beržų paplitimą pelkinėse augavietėse lemiantys veiksniai]. – Botanica Lithuanica, 16(4): 127–139
Jankevičius, K.
In memoriam. Pprofessor Karolis Jankevičius (1924–2010). Selected bibliography of Karolis Jankevičius. – Botanica Lithuanica, 16(4): 187–196
Kačergius, A., Jovaišienė, Z.
Molecular characterization of quarantine fungus Diaporthe/Phomopsis vaccinii and related isolates of Phomopsis from Vaccinium plants in Lithuania [Karantininio grybo Diaporthe/Phomopsis vaccinii ir kitų Phomopsis izoliatų, išskirtų nuo Vaccinium augalų Lietuvoje, molekulinė charakteristika]. – Botanica Lithuanica, 16(4): 177–182
Oset, M.
The lichen genus Stereocaulon in Poland III. S. saxatile and S. subcoralloides [Kerpių gentis Stereocaulon Lenkijoje III. S. saxatile ir S. subcoralloides]. – Botanica Lithuanica, 16(4): 183–186
Patalauskaitė, D.
The flora of Lithuanian oakwoods on both sides of the Carpinus betulus distribution border [Lietuvos ąžuolynų flora abipus Carpinus betulus arealo ribos]. – Botanica Lithuanica, 16(4): 139–147
Peyrat, J.
Plant communities of the Sundic-Baltic sand-dune vegetation complex on dry coastal dunes along the southern Baltic coast [Zundo-Baltijos smėlio kopų augalijos komplekso bendrijos pietinės Baltijos pakrantės sausose kopose]. – Botanica Lithuanica, 16(4): 149–167
Sendžikaitė, J., Pakalnis, R., Lazdauskaitė, Ž., Avižienė, D., Jarašius, L., Ptašekienė, V.
Vegetation peculiarities and management possibilities of Smeltė Botanical Reserve [Smeltės valstybinio botaninio draustinio augalijos ypatumai ir gamtotvarkos galimybės]. – Botanica Lituanica, 16(4):169–176