Botanica Lithuanica , Volume 17, Number 2–3

Balsevičius, A.
Alien species Wollfia arrhiza and Wolffietum arrhizae communities in Lithuania [Svetimkraštė Wolffia arrhiza rūšis ir Wolffietum arrhizae bendrijos Lietuvoje]. – Bot. Lith., 17(2–3): 65–72
Dobravolskaitė, R., Gudžinskas, Z.
Alien plant invasion to forests in the vicinity of communal gardens [Svetimkraščių augalų skverbimasis į sodų bendrijų kaimynystėje esančius miškus]. – Bot. Lith., 17(2–3): 73–84
Iznova, T., Rukšėnienė, J.
Diversity and ecological aspects of pyrenomycetes and loculoascomycetes (Ascomycota) in Pavilniai Regional Park (Lithuania) [Pirenomicetų ir lokuloaskomicetų (Ascomycota) įvairovė ir ekologijos ypatumai Pavilnių regioniniame parke (Lietuva)]. – Bot. Lith., 17(2–3): 85–96
Kasperovičienė, J., Koreivienė, J.
Significance of coccoid green algae in plankton of small lakes in the eastern part of the Baltic Uplands [Kokoidinių žaliadumblių svarba rytinės Baltijos kalvyno dalies mažųjų ežerų fitoplanktonui]. – Both. Lith., 17(2–3): 97–108
Motiejūnaitė, J.
Lichens and allied fungi from Kamanos State Strict Nature Reserve (northern Lithuania) [Kamanų valstybinio gamtinio rezervato (šiaurinė Lietuva) kerpės ir su jomis susiję grybai]. – Both. Lith., 17(2–3): 109–116
Rasimavičius, M., Naujalis, R. J.
Frequency of vascular plant species in the abandoned sand and gravel quarry of Beržupis [Apleisto Beržupio smėlio ir žvyro karjero induočių augalų rūšių dažnumas]. – Both. Lith., 17(2–3): 117–125
Šulčius, S., Staniulis, J., Paškauskas, R.
Comparative analysis of methods for quantitative assessment of virus-like particles in eutrophicated aquatic environments [Metodų, skirtų virusinių dalelių kiekiui eutrofikuotose hidroekosistemose įvertinti, lyginamoji analizė]. – Both. Lith., 17(2–3): 127–133
Motiejūnaitė, G.
18th symposium of the baltic mycologists and lichenologists . – Bot. Lith. 17(2–3): 135–136
Markovskaja, S.,Tregienė, A.
Aušra Treigienė (1955–2011). – Bot. Lith. 17(2–3): 137–139