Botanica Lithuanica , Supplementum 3

Domkus V., Bukelskienė V., Čekaitė L.
Detection of mycoplasma contamination in cell cultures. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 9–14
Bakienė E., Daugelavičius R.
Bakterijos Pseudomonas syringae apvalkalėlio barjerinės savybės [The barrier functions of bacteria Pseudomonas syringae envelope]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 15–20
Dobilas, J. A., Barzelis, L., Ružauskas, M., Virgalis, M.
Epizootiniai gyvulių ir paukščių užkrečiamųjų ligų tyrimai, išskirtų mikroorganizmų identifikavimas bei jų saugojimas mikroorganizmų kolekcijoje [Epizootic investigations of infectious animal and fowl disaeses, identification of the isolated microorganisms and their storage in the microorganism collection]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 21–26
Stankevičienė, E., Sniečkienė, V., Lugauskas, A.
Mikromicetai, išskirti iš Ficus genties augalų rizosferos [Micromycetes isolated from rhizosphere of the Ficus genus plants]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 27–32
Galvydis, J.
Fitoindikatorių panaudojimas imunologiniams obelų paprastojo vėžio (Nectria galligena Bres.) tyrimams [Application of phytoindicators for immunological investugations of apple-tree European canker (Nectria galligena Bres.)]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 33–40
Sharga, B. M.
Production of supressive volatile by Bacillus subtilus BS 2924. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 41–46
Orlikowski, L. B., Skrzypczak, C., Wojdyła, A.
Biological activity of plants extracts and chitosan towards soil-borne and leaf pathogens. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 47–53
Navalinskienė, M., Samuitienė, M.
Vilkdalgius pažeidžiantys virusai ir jų identifikavimas [Identification of viruses affecting irises]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 55–60
Samuitienė, M., Navalinskienė, M.
Jurginų virusologinė būklė Lietuvoje [Virological state of dahlia in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 61–66
Stasevičius, Z., Urbanavičienė, L.
Bulves pažeidžiantys katlavirusai Lietuvoje [The carlaviruses affecting potatoes in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 3: 67–72