Botanica Lithuanica , Supplementum 4

Stankevičiūtė, J.
Ornithopus perpusillus Lietuvoje [Ornithopus perpusillus in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 3–9
Tupčiauskaitė, J.
Polystichum lonchitis (L.) Roth – nauja Lietuvoje sporinių induočių rūšis [Polystichum lonchitis (L.) Roth – a new species of pteridophytes in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 11–18
Ozolinčius, R.
Lietuvos dendrofloroje naujos paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karsten) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) formos [New forms of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) to the dendroflora of Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 19–26
Gudžinskas, Z.
Lietuviška citrusinių augalų ir jų vaisių nomenklatūra [Lithuanian nomenclature of citrus species and their fruits]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 27–34
Tupčiauskaitė, J.
Europinės svarbos rūšys ir buveinės Labanoro telmologiniame draustinyje [Species and habitats of European importance in Labanoras Telmological Reserve]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 35–39
Aučina, A.
Miško pakločių įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris) sėjinukų mikorizei daigynuose [Impact of forest litters on the mycorrhizae of Pinus sylvestris seedlings in nursery]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 41–60
Krevš, A., Paškauskas, R., Šulijienė, R., Vitėnaitė, T.
Ištirpusios organinės anglies srauto įvertinimas pradinėse pelaginio mitybos tinklo grandyse mezotrofiniame Balsio ežere [Evaluation of dissolved organic carbon flow at the initial chains of pelagic food-web in mesotrophic Lake Balsys]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 61–74
Marčiulionienė, D., Montvydienė, D.
Augalų testorganizmų panaudojimas ekotoksikologiniams tyrimams [Using plants application of test-organisms in ecotoxicological investigations]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 75–90
Repečkienė, J., Januška, V., Paškevičius, A., Lugauskas, A.
Mikroorganizmų kiekis ir rūšių įvairovė mazutu užterštame grunte [Amount and species diversity of microorganisms in fuel-oil-contaminated soil]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 91–101
Vilkonis, K. K.
Trižiedis lipikas (Galium triflorum) Kurtuvėnų regioniniame parke [Galium triflorum in Kurtuvėnai Regional Park]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 4: 103–104