Botanica Lithuanica , Supplementum 5

Bagdonaitė, E.
Aplinkos poveikis jonažolės (Hypericum) augimo intensyvumui, fenofazių trukmei, morfologinių požymių įvairovei [The impact of environmental factors upon growth rate, duration of phenophases, and diversity of morphologic properties in Hypericum]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 3–9
Bandzaitienė, Z., Labokas, J.
Švediškų veislių ‘Sanna’ ir ‘Sussi’ bruknių fenologija ir auginimas Lietuvoje [The phenology and cultivation of Swedish lingonberry cultivars ‘Sanna’ and ‘Sussi’ in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 11–18
Gudžinskas, Z.
Pasiūlymai ir pastabos dėl į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktų augalų sąrašo [Proposals and notes on the list of plant species included into the Red Data Book of Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 19–24
Jukonienė, I.
Viešvilės valstybinio rezervato samanų flora [Bryophyte flora in Viešvilė Strict Nature Reserve]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 25–46
Ryla, M.
Lietuvos gegūnių (Dactylorhiza) atpažinimo problemos [The problems of identification of the Dactylorhiza taxa in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 47–61
Avižienė, D.
Pavilnių regioninio ir Trakų istorinio nacionalinio parkų etaloninių giraičių ir miško fragmentų augalų bendrijų rūšių sudėtis ir erdvinė struktūra [The spatial structure and species composition of phytocoenoses in standard grove and forest fragments in the Pavilniai Regional and Trakai Historical National parks]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 63–85
Obelevičius, K.
Meteorologinių sąlygų įtaka paprastojo apynio (Humulus lupulus) veislių derliui ir jo kokybei [Influence of meteorological conditions upon the Humulus lupulus cultivar yield and its quality]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 87–95
Stackevičienė, E.
Šilauogių (Vaccinium) introdukcinio adaptyvumo analizė [Analysis of introductional adaptivity of blueberries (Vaccinium)]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 97–107
Matulevičiūtė, D.
Aleksandros Tučienės (1923–2003) gyvenimo kelias ir mokslinis palikimas [Life and scientific heritage of Aleksandra Tučienė (1923–2003)]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 109–116
Vilkonis, K. K.
Smiltyninė pašuolė (Teesdalia nudicaulis) Nemuno deltos regioni-niame parke [Teesdalia nudicaulis in the Nemunas Delta Regional Park]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 117–118