Botanica Lithuanica , Supplementum 6

Rašomavičius, V., Gudžinskas, Z.
Kelis lietuviškus pavadinimus turinčių augalų genčių nomenklatūros apžvalga ir jos norminimo principai [Review of the nomenclature of plant genera with several Lithuanian generic names and principles of their standardisation]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 3–18
Karpavičienė, B.
Allium genties rūšių paplitimas Lietuvoje [Distribution of the genus Allium in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 19–30
Patalauskaitė, D.
Dryopteris genties rūšys ir jų paplitimo ypatybės Lietuvoje [Diversity and distribution peculiarities of the genus Dryopteris in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 31–44.
Smaliukas, D., Noreika, R., Karalius, D.
Lygialapio (Salix integra) ir Kocho (Salix kochiana) karklų hibridų morfologinės ir biologinės savybės ir produktyvumas [Mor-phological and biological characteristics and productivity of Salix integra and Salix kochiana hybrids]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 45–54
Stackevičienė, E., Ruseckaja, Z.
Vermikomposto įtaka stambiauogės spanguolės (Oxycoccus macrocarpus) augimui [Impact of vermicompost on the growth of Oxycoccus macrocarpus]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 55–61
Stankevičienė, D.
Kėdainių rajono lapuočių miškų ektomikorizės morfotipai ir jų charakteristika [Characteristics of ectomycorrhizal morphotypes determined in deciduous forests of Kėdainiai district]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 63–76
Treigienė, A.
Koprofiliniai pirenomicetai ir lokuloaskomicetai Lietuvoje. Sporor-miella ir Preussia gentys [Coprophilous pyrenomycetes and loculoascomycetes in Lithuania. Genera Sporormiella and Preussia]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 77–88
Rašomavičius, V.
Dar kartą apie Teesdalia nudicaulis Lietuvoje [Once more about Teesdalia nudicaulis in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 6: 89–92