Botanica Lithuanica , Supplementum 7

Lugauskas, A.
Potential toxin producing micromycetes on food raw material and products of plant origin [Mikromicetai – potencialūs mikotoksinų producentai ant augalinės kilmės maisto žaliavų ir produktų]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 3–16
Semaškienė, R., Mankevičienė, A., Dabkevičius, Z., Leistrumaitė, A.
Toxic fungi infection and mycotoxin level in organic grain [Toksiškų mikromicetų ir mikotoksinų kiekis ekologiniuose grūduose]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 17–25
Gaurilčikienė, I., Mankevičienė, A., Dabkevičius, Z.
Impact of triazole and strobilurin fungicides on the incidence of toxic fungi and mycotoxins on winter wheat grain [Triazolų ir strobilurinų grupių fungicidų įtaka toksiškų grybų išplitimui ir mikotoksinų formavimuisi žieminių kviečių grūduose]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 27–35
Raila, A., Lugauskas, A., Survilienė, E., Repečkienė, J., Novošinskas, H., Zvicevičius, E., Šidlauskienė, A.
Potato contamination with micromycetes during harvesting and storage [Bulvių užterštumas mikromicetais derliaus nuėmimo ir sandėliavimo technologinių procesų metu]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 37-45
Levinskaitė, L., Lugauskas, A., Valiuškaitė, A.
Potential toxin-producing micromycetes on fruit and berries of horticultural plants treated with fungicides [Mikromicetai – potencialūs toksinų producentai ant fungicidais apdorotų sodo augalų vaisių ir uogų]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 47–54
Raudonienė, V., Lugauskas, A.
Micromycetes on imported fruit and vegetables [Mikromicetai ant importuotų vaisių ir daržovių]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 55–64
Kačergius, A., Lugauskas, A., Levinskaitė, L., Varnaitė, R., Mankevičienė, A., Bakutis, B., Baliukonienė, V., Brūkštienė, D.
Screening of micromycetes producing toxic substances under various conditions [Mikromicetų, įvairiomis sąlygomis gaminančių toksiškas medžiagas, atranka]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 65–75
Varnaitė, R., Raudonienė, V.
Chromatographic characteristics of secondary metabolites of micromycetes detected on grain [Ant grūdų aptinkamų mikromicetų antrinių metabolitų chromatografinė charakteristika]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 77–82
Baltriukienė, D., Bukelskienė, V., Kalvelytė, A., Lugauskas, A.
The effects of Penicillium mycotoxins on blood cells in vivo and in vitro [Penicillium mikotoksinų poveikio kraujo ląstelėms tyrimas in vivo ir in vitro]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 83–91
Novošinskas, H., Raila, A., Zvicevičius, E., Lugauskas, A., Šveistytė, L.
Mycological state of premises for food storage and search of preventive safety measures [Prevencinių priemonių paieška produktų sandėlių mikologinei būklei pagerinti]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 7: 93–104