Botanica Lithuanica , Supplementum 8

Merkys, A., Kontaravičius, V., Vasiliauskienė, V.
Konferencija Biomedicinos terminijos klausimai [Conference Problems of Terminology in Biomedical Sciences]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 3–4
Merkys, A., Ričkienė, A.
Profesoriaus J. Dagio lietuviškos botanikos terminijos ir mokslo istorijos darbai [Works on Lithuanian terminology and history of science by Prof. J. Dagys]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 5–12
Ričkienė, A.
Lietuviškos botanikos terminijos ištakos [The sources of Lithuanian terminology of botany]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 13–24
Klimavičiūtė, J.
Lietuviškos botanikos terminijos kūrėjai XX a. pirmojoje pusėje [Creators of the Lithuanian botanical terminology in the first half of the 20th century]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 25–28
Motuzas, A.
Dirvotyros pagrindinių sąvokų terminijos šaltiniai ir aktualijos [Sources and problems of soil science terminology]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 29–34
Rupainienė, O.
Apie eksperimentinės botanikos lietuviškos terminijos raidą [Development of Lithuanian terminology of experimental botany]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 35–40
Sirvydis, V.
Lietuvių kalba ir žymūs praeities medikai, dabartinė medicina bei medicinos mokslų terminija [Lithuanian language in medical science and studies]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 41–45
Dubakienė, R.
Lietuviški alergologijos terminai [Lithuanian terminology of allergology]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 47–50
Kadžiulis, L.
Agronomijos terminija: ištakos ir problemos [Terminology of agronomy: beginnings and problems]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 51–52
Labanauskienė, S.
Simono Daukanto Naudinga bičių knygelė (Naudinga bittiu knygele) ir bitininkystės terminija [Useful Book of Bees (Naudinga bittiu knygele) and terminology of beekeeping by Simonas Daukantas]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 8: 53–56