Knygos, 2011 m.

Eitminavičiūtė, I.
Dirvožemio ekologijos raida Lietuvoje. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2011. 206 p.
Dagienė, S., Pukėnienė, R.
Leonora Živilė Gelumbauskaitė: bibliografijos rodyklė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas, 2011. 94 p.
Gregorauskienė, V., Taraškevičius, R., Kadūnas, V., Radzevičius, A., Zinkutė, R.
Geochemical characteristics of Lithuanian urban areas. In: Johnson, C. C., Demetriades, A., Locutura, J., Ottesen, R.T., editors. Mapping of the chemical environment of urban areas. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; 2011. 393-409 p.
Grigelis, A.
Akademikas Vytautas Gudelis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. 367 p.
Kazlauskienė, N., Taujanskis, E., Vosylienė, M. Z.
Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. Berlin: Springer Science+Business Media B.V, 2011. 267-276 p.
Juodėnienė, V., Malinauskaitė, D., Railienė, B. (sud.), Pukėnienė, R. (ats. red.)
Algimantas Grigelis: bibliografijos rodyklė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas, 2011. 320 p.
Marčiulionienė, D., Montvydienė, D., Paškauskas, R.
Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. Berlin: Springer Science+Business Media B.V, 2011. 277-286 p.
Šliaupa, S., Hoth, P.
The Baltic Sea Basin. Berlin: Springer, 2011. 13-51 p.
Kesminas, V., Olechnovičienė, J.
Profesorius Juozas Virbickas: mokslininko ir ichtiologo kelias : monografija. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2011. 259 p.
Povilaitis, A., Taminskas, J., Gulbinas, Z., Linkevičienė, R., Pileckas, M.
Lietuvos šlapynės ir jų vandensauginė reikšmė: monografija. Vilnius: Apyaušris, 2011. 327 p.