Knygos, 2008 m.

Baubinas, R. ir kt. (ed.)
Problem regions in Lithuania: (sociogeographical aspects): collection of thematic papers. Vilnius: Puntukas, 2008.
Juškaitis, R.
The Common Dormouse Muscardinus avellanarius: Ecology, Population Structure and Dynamics. Vilnius: Institute of Ecology of Vilnius University Publishers, 2008. 163 p.
Pečiulytė, D., Bridžiuvienė, D.
Lietuvos grybai. II. Skurdeniečiai (Mortierellales) ir pelesiečiai (Mucorales). Vilnius: Botanikos institutas, 2008. 256 p.
Suveizdis, P.
Žemėj Lietuvos: istoriografinė geologinių tyrimų raidos apžvalga. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2008. 155 p.
Baršienė, J., Eitminavičiūtė, I., Kažys, J., Žalakevičius, M. ir kt.
Biota ir globali kaita. Antroji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2008. 132 p.