Lietuvos botanikai XVIII–XXI a.


Gamtos tyrimų centras imasi iniciatyvos parengti enciklopedinio pobūdžio biografinį žinyną skirtą Lietuvos botanikams, kuriame planuojama pateikti apibendrintus biografinius ir bibliografinius duomenis apie mūsų krašto XVIII–XXI a. šios srities mokslininkus. Darbas bus rengiamas enciklopedinio žodyno principu: asmenys bus surašyti abėcėlės tvarka, pažymint gimimo metus, išsilavinimą, svarbiausius darbus, bibliografinius duomenis, pagal galimybes pateikiant nuotraukas. Medžiagą planuojame rinkti pasinaudojant publikuotais ir nepublikuotais šaltiniais bei kiekvienam šiuo metu dirbančiam mokslininkui, išsiunčiant biografijos anketą, kurią jis asmeniškai užpildys.

Pirminiai žinyno duomenys periodiškai bus skelbiami Gamtos tyrimų centro tinklalapyje. Pastabas ir komentarus prašau siųsti Aurikai Ričkienei el. paštu aurika.rickiene@gamtc.lt