Botanica


BOTANICA yra Gamtos tyrimų centro leidžiamas periodinis mokslo žurnalas, kuriame spausdinami mokslo straipsniai bendrosios botanikos, botaninės įvairovės, augalų ir grybų sistematikos, cenologijos, geografijos ir ekologijos, ekonominės botanikos ir botaninės įvairovės apsaugos temomis.

Žurnalo leidyba prasidėjo 1995 m. pavadinimu BOTANICA LITHUANICA (http://www.gamtostyrimai.lt/lt/publications/listingCategory/category.23), o nuo 2012 metų žurnalas pavadinimu BOTANICA  yra atviros prieigos ir leidžiamas DE GRUYTER OPEN leidykloje: http://www.degruyter.com/view/j/botlit. Per metus išeina du numeriai anglų kalba.

 

Plagijavimo tikrinimas CrossCheck sistema

 

Siekiant užtikrinti, kad žurnale Botanica Lithuanica paskelbtų straipsnių  turinys būtų originalus, gauti rankraščiai tikrinimami  CrossCheck sistemoje.  CrossCheck leidžia nustatyti plagiatus ir užtikrinti paskelbtų straipsnių  originalumą, aukštą lygį ir kokybę.

CrossCheck sistemos aprašymą galima rasti:

http://www.crossref.org/crosscheck/index.html

 

Žurnalą galima užsiprenumeruoti arba įsigyti mainais.

Prenumeratos arba mainų klausimais prašome kreiptis į žurnalo redakciją raštu arba elektroniniu paštu.

 

Kontaktiniai adresai:

Botanica

Gamtos tyrimų centras, Botanikos institutas,

Žaliųjų Ežerų g. 49, 12200 Vilnius

El. paštas: botanica.lithuanica@gamtc.lt