Leidžiami moksliniai žurnalai


Baltica

BALTICA yra tarptautinis periodinis mokslo leidinys, skirtas Baltijos šalių regiono ir jūros problemoms spręsti.

Botanica

BOTANICA yra Gamtos tyrimų centro leidžiamas periodinis mokslo žurnalas, kuriame spausdinami mokslo straipsniai bendrosios botanikos, botaninės įvairovės, augalų ir grybų sistematikos, cenologijos, geografijos ir ekologijos,...

Zoology and Ecology


Botanica Lithuanica

BOTANICA LITHUANICA yra Gamtos tyrimų centro mokslo žurnalas, kuriame spausdinami mokslo straipsniai bendrosios botanikos, botaninės įvairovės, augalų ir grybų sistematikos, cenologijos, geografijos ir ekologijos, ekonominės...

Acta Zoologica Lithuania

Žurnalas Acta Zoologica Lituanica nuo 2012 metų vadinasi Zoology and Ecology.

Ekologija

EKOLOGIJA – Lietuvos mokslų akademijos ir Gamtos tyrimų centro žurnalas, kuriame skelbiami originalūs moksliniai straipsniai ir mokslinių tyrimų apžvalgos, skirti bendrosios ekologijos, molekulinės ekologijos, landšaftų...

Geografijos metraštis

Mokslo žurnalas ANNALES GEOGRAPHICAE pristato geografinės pakraipos publikacijas, per metus išleidžiami du žurnalo numeriai. Leidinys referuojamas: GeoRef, MLA International Bibliography, VINITI, CEJSH.