Suteikiama atvira prieiga prie Gamtos tyrimų centro įrenginių. Atvira prieiga

Daugiafunkcinis mikroplokštelių analizatorius (Glomax Multi Model E9032)
Ląstelių skaičiuotuvas (CASY Model TT System)
Liuminometras (Microtox Model 500 Analyzer)
Multidimensinė dujų chromatografinė sistema su masių detektoriumi (Shimadzu MDGC-2010 su GC-2010 Plus bei QP2010 Plus)
Nešiojamas skysčių scintiliacijos radiospektrometras
Spektrofotometras (Agilent Technologies Cary 60 UV-Vis)
Stacionarus skysčių scintiliacijos spektrometras
Tėkmės citometras (BD FACSCalibur)
Ultracentrifuga (Sorvall WX Ultra 100 Series)
Uždaro tipo žuvų auginimo linija