Simonas Danielius

Vardas Pavardė Simonas Danielius

Mokslo šaka, kryptis: Gamtos mokslai, Geologija (N005)

Institutas, laboratorija: Klimato ir vandens tyrimų laboratorija

Vadovas: doc. dr. Jonas Satkūnas

Konsultantas (jei yra): -

Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema: Nusausinto durpių klodo diagenezė ir suslūgimo dėl oksidacijos procesų prognozavimas eksploatuojamuose durpynuose remiantis organinės anglies netekimais "acrotelm" sluoksnyje.

Trumpas aprašymas: Parengti durpių klodo suslūgimo prognozavimo modelį eksploatuojamuose durpių telkiniuose ir įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Uždaviniai: Atlikti tiesioginius durpių klodo tyrimus, faktorių, keičiančių durpių fizines ir organinės medžiagos savybes, acrotelm sluoksnyje nustatymas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo matavimai, nusausinto durpių klodo suslūgimo parametrizavimas ir prognozavimo modelio sudarymas

 

Publikacijos: -

Projektai: -

Stažuotės: -

Konferencijos: -

Kontaktai: el.paštas, simonas.danielius@gamtc.lt;