Doktorantai

Doktorantūra – trečiosios pakopos studijos, kurių paskirtis rengti aukštos kvalifikacijos mokslininkus, gebančius spręsti mokslo problemas, aktualias tarptautinei mokslo bendruomenei, bei dalyvauti eksperimentinės plėtros tyrimuose. Centrui suteikta doktorantūros teisė gamtos mokslų srities biologijos (N010) mokslo kryptyje kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Inovatyvios medicinos centru, ekologijos ir aplinkotyros (N012), geologijos (N005), zoologijos (N014) mokslo kryptyse kartu su Vilniaus universitetu, fizinės geografijos (N006) mokslo kryptyje su Vilniaus universitetu ir Klaipėdos universitetu.

Mokslo sritis
Mokslo kryptis
Doktorantas
Vadovas
Studijų laikotarpis
Kontaktai
Gamtos mokslai Biologija Iglė Vepštaitė-Monstavičė prof., dr. E. Servienė 2015-10-01 - 2021-09-30 igle.vepstaite-monstavice@gamtc.lt
    Karolis Sivickis dr. D. Burokienė 2016-10-01 - 2021-09-30 karolis.sivickis@gamtc.lt
 
  
Dovilė Čepukoit dr. D. Burokienė 2017-10-01 - 2023-09-30 dovile.cepukoit@gamtc.lt
    Evelina Juozaitytė-Ngugu dr. P. Prakas 2018-10-01 - 2022-09-30 evelina.ngugu@gamtc.lt
    Ramunė Stanevičienė prof., dr. E. Servienė 2019-10-01 - 2023-09-30 ramune.staneviciene@gamtc.lt
    Matas Gavenauskas dr. D. Burokienė 2019-12-23 - 2024-12-22 matas.gavenauskas@gamtc.lt
    Valiantsin Lukashevich dr. S. Šulčius 2019-12-23 - 2024-12-22 valiantsin.lukashevich@gamtc.lt
    Ieva Ignatavičienė dr. (HP) D. Butkauskas 2020-09-30 - 2024-09-30 ieva.ignataviciene@gamtc.lt
    Antanina Ušinskienė dr. J. Karosienė 2020-12-21 - 2024-12-20 antanina.usinskiene@gamtc.lt
 
Ekologija ir aplinkotyra
prof., habil. dr. R. Jankauskas
2013-10-01 – 2021-09-30
raminta.skipityte@gamtc.lt
    Eglė Malachovskienė dr. D. Bridžiuvienė 2015-10-01 - 2022-09-30 egle.malachovskiene@gamtc.lt
    Sigitas Algis Davenis dr. P. Ivinskis 2016-10-01 - 2021-09-30 algis.davenis@gamtc.lt
    Justas Poviliūnas dr. S. Stakėnas 2016-10-01 - 2021-09-30 justas.poviliunas@gamtc.lt
    Evelina Baronienė doc., dr. E. Budrys 2016-10-01 - 2025-09-30 evelina.vzesniauskaite@gamtc.lt
    Julija Danilovienė dr. B.Karpavičienė 2017-10-01 - 2024-09-30 julija.daniloviene@gamtc.lt
    Deivis Dementavičius dr. Rimgaudas Treinys 2017-12-22 - 2021-12-21 deivis.dementavicius@gamtc.lt
    Neringa Kitrytė dr. L.Baltrūnaitė 2017-10-01 - 2021-09-30 neringa.kitryte@gamtc.lt
    Andrius Kučas doc., habil. dr. L. Balčiauskas 2017-10-01 - 2021-09-30 andrius.kucas@gamtc.lt
    Žygimantas Obelevičius dr. Eduardas Budrys 2017-12-22 - 2022-12-21 zygimantas.obelevicius@gamtc.lt
    Kęstutis Peseckas dr. G.Piličiauskas 2017-10-01 - 2022-09-30 kestutis.peseckas@gamtc.lt
    Monika Kalvaitienė dr. I.Jukonienė 2017-10-01 - 2022-09-30 monika.subkaite@gamtc.lt
    Salomėja Vanagienė dr. V. Šeirienė 2018-10-01 - 2023-09-30 salomeja.vanagiene@gamtc.lt
    Božena Šocik dr. S. Jurkonienė 2018-10-01 - 2022-09-30 bozena.socik@gamtc.lt
    Simonas Račkauskas dr. S. Stakėnas 2018-10-01 - 2023-09-30 simonas.rackauskas@gamtc.lt
    Rasa Tumaševičiūtė dr. G. Ignatavičius 2018-10-01 - 2022-09-30 rasa.tumaseviciute@gamtc.lt
    Lukas Petrulaitis dr. Z. Gudžinskas 2019-01-02 - 2022-12-31 lukas.petrulaitis@gamtc.lt
    Reda Nalivaikienė dr. L. Butrimavičienė 2019-01-02 - 2022-12-31 reda.eglinskaite@gamtc.lt
    Gintautas Kibirkštis dr. R. Pukienė 2019-01-02 - 2022-12-31 gintautas.kibirkstis@gamtc.lt
    Justyna Barščevska dr. R. Juškaitis 2019-10-01 - 2023-09-30 justyna.barscevska@gamtc.lt
    Renata Butrimienė dr. N. Kazlauskienė 2019-10-01 - 2023-09-30 renata.butrimiene@gamtc.lt
    Mindaugas Kazlauskas dr. D. Montvydienė 2019-10-01 - 2023-09-30 mindaugas.kazlauskas@gamtc.lt
    Vitalijus Stirkė doc., habil. dr. L. Balčiauskas 2019-10-01 - 2023-09-30 vitalijus.stirke@gamtc.lt
    Tautvydas Žalnierius dr. S. Jurkonienė 2019-10-01 - 2023-09-30 tautvydas.zalnierius@gamtc.lt
    Laima Labanauskaitė dr. L. Baltrūnaitė 2019-10-01 - 2024-09-30 laima.labanauskaite@gamtc.lt
    Jonas Žvirgždas dr. A. Paškevičius 2019-10-01 - 2023-09-30 jonas.zvirgzdas@gamtc.lt
    Rūta Jurevičiūtė dr. K. Ložienė 2020-10-01 - 2024-09-30 ruta.jureviciute@gamtc.lt
    Laurynas Taura dr. Z. Gudžinskas 2020-10-01 - 2024-09-30 laurynas.taura@gamtc.lt
    Kristina Valavičiūtė-Pocienė dr. R. Bernotienė 2020-10-01 - 2024-09-30 kristina.valaviciute@gamtc.lt
    Liucija Kamaitytė-Bukelskienė dr. Z. Sinkevičienė 2020-12-21 - 2024-12-20 liucija.bukelskiene@gamtc.lt
    Viktorija Dobrynina prof. R. Stonis 2020-12-21 - 2024-12-20 viktorija.dobrynina@gamtc.lt
    Kamilė Žukauskienė dr. L. Manusadžianas 2020-12-21 - 2024-12-20 kamile.juryte@gamtc.lt
    Darius Valūnas prof. habil. dr. J. Mažeika 2020-12-21 - 2024-12-20 darius.valunas@gamtc.lt
  Zoologija Radvilė Markevičiūtė prof., habil. dr. S. Podėnas 2017-10-01 - 2022-09-30 radvile.markeviciute@gamtc.lt
    Elena Platonova dr. V. Palinauskas 2017-10-01 - 2021-09-30 elena.platonova@gamtc.lt
    Mélanie Yvonne Ludivine Duc prof. habil. dr. Gediminas Valkiūnas 2019-10-01 - 2023-09-30 Melanie.Duc@gamtc.lt
  Fizinė geografija Viktoras Karaliūnas doc., dr. D. Jarmalavičius 2017-10-01 - 2022-09-30 viktoras.karaliunas@gamtc.lt
    Rasa Janušaitė doc., dr. D. Jarmalavičius 2018-10-01 - 2022-09-30 rasa.janusaite@gamtc.lt
    Egidijus Jurkus prof., dr. R. Povilanskas 2020-09-30 - 2024-09-30 egidijus.jurkus@gamtc.lt
  Geologija Julita Stankevič prof., habil. dr. S. Šliaupa 2014-10-01 – 2023-08-21 julita.stankevic@gamtc.lt
    Jūratė Vaznytė prof., habil. dr. S. Šliaupa 2016-10-01 - 2022-02-28 jurate.vaznyte@gamtc.lt
    Audrius Armanavičius dr. J.Satkūnas 2017-10-01 - 2021-09-30 audrius.armanavicius@gamtc.lt
    Tomas Aidukas prof., dr. P. Šinkūnas 2018-10-01 - 2023-09-30 tomas.aidukas@gamtc.lt
    Simonas Danielius dr. J. Satkūnas 2019-10-01 - 2023-09-30 simonas.danielius@gamtc.lt
    Vytautas Minkevičius dr. J. Satkūnas 2019-10-01 - 2023-09-30 vytautas.minkevicius@gamtc.lt
    Jonas Liugas prof., habil. dr. S. Šliaupa 2020-10-01 - 2024-09-30 jonas.liugas@gamtc.lt