Evelina Juozaitytė-Ngugu

Biomedicinos mokslų, Biologijos krypties doktorantūra

Gamtos tyrimų centras, Molekulinės ekologijos laboratorija

Vadovas: dr. Petras Prakas

Konsultantas: nėra

Doktorantūros laikotarpis: 2018-10-01 – 2022-09-30

Disertacijos tema: Sarcocystis rūšių įvairovė visaėdžiuose ir plėšriuose paukščiuose

Tikslas. Įvertinti Sarcocystis parazitų įvairovę visaėdžiuose ir plėšriuose paukščiuose tiriant raumenų ir žarnynų pavyzdžius

Publikacijos. Prakas P., Butkauskas D., Švažas S., Juozaitytė-Ngugu E., Stanevičius V. 2018. Morphological and genetic identification of Sarcocystis fulicae n. sp. (Apicomplexa: Sarcocystidae) from the eurasian coot (Fulica atra). Journal of Wildlife Diseases, doi: 10.7589/2017-11-279

Projektai
Stažuotės

Konferencijos. P. Prakas, S. Liaugaudaitė, D. Butkauskas, L. Kutkienė, A. Sruoga, S. Švažas, G. Grishanov, A. Oksanen, A. Kozulin, M. Janaus, E. Juozaitytė, J. Žebraukaitė. 2016. Investigations of Sarcocystis infection in birds of the order Anseriformes. 12th European Multicolloquium of Parasitology, Turku, Finland.  

Kontaktai: juozaityt.evelina@gmail.com,  +37065330927