Kęstutis Peseckas

Mokslo šaka, kryptis: ekologija ir aplinkotyra

Institutas, laboratorija: GTC branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoja

Vadovas: dr. Gytis Piličiauskas

Konsultantas: dr. Rutilė Pukienė

Doktorantūros laikotarpis: 2017 10 01 –  2022 09 30

Disertacijos tema: Medienos naudojimas ir kraštovaizdžio formavimas Lietuvos priešistorėje medinių archeologinių radinių tyrimų duomenimis
Trumpa anotacija. Augant archeologų susidomėjimui įvairiais praeities bendruomenių sąmoningo ir nesąmoningo aplinkos formavimo ir organizavimo procesais, kraštovaizdžio naudojimo ypatybėmis ir gamtinės aplinkos kaita, vis dar dažnai nuošalyje lieka ir yra netyrinėjami mediniai archeologiniai radiniai. Doktorantūros laikotarpiu planuojama atlikti išsamius, naujausiais dendrologinių tyrimų metodais pagrįstus įvairių permirkusių bei suanglėjusių medinių archeologinių radinių tyrimus, siekiant giliau pažinti akmens – geležies amžiaus bendruomenių kraštovaizdžio formavimo procesus ir gamtinės aplinkos kaitą šiais laikotarpiais.

Publikacijos

  1. Piličiauskienė G., Piličiauskas G., Gaižauskas L., Peseckas K. 2015. Archeologiniai tyrinėjimai Šventojoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, p. 63–68.
  2. Juškaitis V., Peseckas K., Piličiauskienė G., Vengalis R., Piličiauskas G. 2016. Žvalgomieji tyrimai Šventojoje, Elijos gatvėje 9. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais, p. 31–35.
  3. Juškaitis V., Peseckas K., Piličiauskienė G., Piličiauskas G. 2016. Žvalgomieji tyrimai Šventojoje, Ošupio take. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais, p. 35–39.

Konferencijos

  1. Peseckas K. 2015. Žodinis pranešimas „Lietuvos akmens ir bronzos amžiaus mediniai radiniai. Šventosios 4-os viduriniojo neolito radimvietės atvejis“  IV-oje Lietuvos studentų archeologų mokslinėje konferencijoje
  2. Piličiauskas, G., Vaikutienė, G., Kisielienė, D., Piličiauskienė, G., Damušytė, A., Peseckas, K.. 2015. Žodinis pranešimas „Šventoji 4 – key section for understanding environmental conditions and human activities on the SE coast of the Baltic Sea, 6000-2000 cal BC“ INQUA peribaltinės darbo grupės simpoziume, Utrechtas, Olandija, lapkričio 2-8 d.
  3. Peseckas K., Piličiauskas G. 2016. Žodinis pranešimas „Wood use and woodland management at Šventoji fisheries, SE Baltic, 3200 – 1000 cal. BC“ 22-oje Europos archeologų asociacijos konferencijoje. Vilnius, rugpjūčio 31 – rugsėjo 4 d.
  4. Peseckas K. 2017. Žodinis pranešimas „Wood working at Šventoji Bronze Age river“ konferencijoje „Fifth Workshop Historical Wood Utilization: Woodworking“. Vilnius, rugsėjo 2-6 d.
  5. Peseckas K. 2018. Oral presentation “Analysis of accidently collected charcoals from cremated graves. Case study of Iron Age Marvele cemetery” Europos archeologų asociacijos konferencijoje. Vilnius, rugpjūčio 31- rugsėjo 4 d.
Kontaktai: kestas@utgardas.lt, +37069975939