Neringa Kitrytė

Mokslo šaka, kryptis: Ekologija ir aplinkotyra

Ekologijos institutas, Žinduolių ekologijos laboratorija

Vadovas: dr. Laima Baltrūnaitė

Konsultantas: nėra

Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-01 – 2021-09-30

Disertacijos tema: Antropogeninių stresų poveikis šeimininko – parazitų saveikoms

Trumpa anotacija.

Darbo tikslas: ištirti šeimininko – parazitų bendrijų sąveikas antropogeninų stresų gradiente

Publikacijos:

Juškaitis R., Baltrūnaitė L., Kitrytė N. (2016) Feeding in an unpredictable environment: yearly variations in the diet of the hazel dormouse Muscardinus avellanarius. Mammal Research.61 (4): 367–372.
Projektai: Smulkiųjų žinduolių parazitų bendrijų ir žarnyno mikrobiotos struktūra bei jų reguliacija

Stažuotės: Savaitės stažuotė Lundo universitete, Biologijos departamente

Konferencijos:

Baltrūnaitė L., Kitrytė N., Juškaitis R. Hazel dormouse (Muscardinus avellanarius L.): annual variation in the diet and linkage between population metrics with feeding and climate conditions. X Baltic Theriological Conference, 27-30 September 2017, Tartu, Estonia.
Kontaktai: n.kitryte@gmail.com +37064476725