Rasa Janušaitė

Fiziniai mokslai, Fizinė geografija (06 P)

Geologijos ir geografijos instituto Geoaplinkos tyrimų laboratorija

Vadovas: dr. Darius Jarmalavičius

Konsultantas: dr. Laurynas Jukna

Doktorantūros laikotarpis: 2018-10-01 – 2022-09-30

Disertacijos tema: Jūros priekrantės sėklių dinamika ir morfologijos kaita išilgai Kuršių nerijos Baltijos jūros kranto

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

Publikacijos
Janušaitė R., Jukna L. 2017. Kuršių nerijos priekrantės zonos sėklių morfologija. Geografijos metraštis, 50: 3–20

Konferencijos

Janušaitė R. 2017. Kuršių nerijos priekrantės zonos sėklių morfologija. Jaunųjų mokslininkų konferencija „ScienceStartup“, 2017-11-16, VU Chemijos ir geomokslų fakultetas, Vilnius.

Kontaktai: rasa.janusaite@gmail.com; telefonas +37063616110