Andrius Kučas

Mokslo šaka, kryptis: Biomedicinos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra (03 B)

Institutas, laboratorija: Ekologijos institutas, žinduolių ekologijos laboratorija

Vadovas: doc. dr. (HP) Linas Balčiauskas

Konsultantas (jei yra): nėra

Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-02 – 2021-09-30

Disertacijos tema: Daugiatikslis transporto susidūrimų su gyvūnais ekologinis vertinimas darnos požiūriu

Anotacija:

Transporto susidūrimai su gyvūnais yra aktuali tema Lietuvoje ir kitose šalyse. Saugus eismas yra daug investicijų bei žinių reikalaujanti tarpdisciplininė sritis, kurioje skirtingų sričių specialistai naudoja nevienodus kriterijus. Laukinių gyvūnų judėjimo keliai ir intensyvumas gali skirtis visus metus, o kelių ženklinimo infrastruktūra ir kitos saugumo priemonės eismo dalyviams ir gyvūnams numatytos ribotai. Darniai gyvųjų judėjimo ir saugumo priemonių sąveikai reikia atlikti daugiatikslį susidūrimų su gyvūnais ekologinį vertinimą. Uždaviniai susiję su „juodųjų dėmių“ kartografavimu užsienyje vykdomi itin dideliu avaringumu pasižyminčių kelio ruožų išaiškinimui. Tokių ilgalaikių tyrimų susijusių su transporto ir gyvūnų susidūrimais bei gyvūnų judėjimo keliais, Lietuvoje nepakanka.

Darbo tikslas:

Įvertinti gyvūnų susidūrimų su transportu ilgalaikius dėsningumus ir susidūrimų mažinimo priemones.

Darbo uždaviniai:

Parengti erdvinių transporto susidūrimų su gyvūnais duomenų bazių modelius ir aprašyti duomenų tvarkymo procesus;

Surinkti kelių ir avarijų duomenys iš įvairių šaltinių ir apdoroti juos naudojantis GIS priemonėmis;

Parengti 2002–2018 m. transporto susidūrimų su gyvūnais žemėlapius skirtingoms analizės metu parinktoms gyvūnų rūšims;

Naudojantis avaringų ruožų konstravimo priemonėmis sukonstruoti pavojingus kelių ruožus kelių tinkle. Kiekvienam avaringam ruožui nustatyti rizikos laipsnį eismo dalyviams;

Naudojant daugiatikslių erdvinių sprendimo paramos priemones, atlikti kiekvieno avarinio ruožo įvertinimą bei pateikti avaringų ruožų reikšmingumų ekologiniu požiūriu prioritetų eilutes;

Atlikti ekologinę susidūrimų ir landšaftinę-ekologinę pavojingiausių vietų analizę;

Sukonstruoti rekomendacinio pobūdžio avaringumo mažinimo priemonių prioriteto žemėlapius, tinkamus eismo infrastruktūros planavimui ir ekologinių analizės uždavinių sprendimui.

Publikacijos:

Tóth, K.  Kučas, A. 2018. Conformance testing of geographic information. A case study on the Land Parcel Identification System. Computers, Environment and Urban Systems. 70 (2018): 71-83;

Tóth, K.  Kučas, A. 2016. Spatial information in European agricultural data management. Requirements and interoperability supported by a domain model. Land Use Policy.  57 (2016): 64-79.

Kučas, A. 2015. Graph based multi-attribute decision making: impact of road fencing on ecological network. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. 10 (2): 105-111.

Kučas, A. Trakimas, G. Balčiauskas, L. Vaitkus, G. 2011. Multi-scale analysis of forest fragmentation in Lithuania. Baltic Forestry.17 (1): 128-135.

Kučas, A. 2010. Place prioritization by means of multi-criteria spatial decision support systems: a case study of forest fragmentation based ranking of forest administrative areas. Journal of environmental engineering and landscape management. 18 (4): 312-320.

Balčiauskienė, L. Balčiauskas, L. Kučas, A. Vaitkus, G. 2008. Habitat influence upon the diet of tawny owl: GIS analysis. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 8 (1): 101 – 106.

Konferencijos

Kučas A., Balčiauskas L. 2018. “Animal-vehicle collision hotspots and assessment of mitigation measures in Lithuania.” IENE 2018 conference. Crossing borders for a greener and sustainable transport infrastructure. 11.09.2018-14.09.2018. Eindhoven, The Netherlands.

Kučas A., Balčiauskas L., Tijušas E. Organization of the hunting information system: old ideas and new start in Lithuania. Jahrestagung der Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung. 2017. „Wildtiermanagement im östlichen Mitteleuropa“ vom 21.04.-23.04.2017 in Hohenselchow - Groß Pinnow.

Kontaktai: kucas.andrius@gmail.com, +37061325360