Antanina Ušinskienė

Vardas Pavardė Antanina Ušinskienė

Mokslo šaka, kryptis – Gamtos mokslai, Biologija

Institutas, laboratorija – Gamtos tyrimų centras, Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija

Vadovas: dr. Jūratė Karosienė

Konsultantas (jei yra): -

Doktorantūros laikotarpis: 2020-12-21 – 2024-12-20

Disertacijos tema: Gamtinės makrodumblių biomasės panaudojimo kaip žaliosios trąšos potencialas

Trumpas aprašymas: tikslas: ištirti makrodumblių biomasės, surinktos iš Lietuvos upių, kaip žaliosios trąšos kokybę ir įvertinti panaudojimo galimybes augalų produktyvumui didinti.

Uždaviniai:

1. Ištirti gamtinės makrodumblių biomasės kokybės (tręšiamosios vertės ir saugos) rodiklius;

2. Ištirti makrodumblių biomasės įterpimo poveikį dirvožemio cheminei sudėčiai ir biologiniam aktyvumui;

3. Ištirti eksperimentiškai laboratorinėmis ir lauko sąlygomis makrodumblių biomasės poveikį testuojamų augalų augimo ir vystymosi procesams;

4. Ištirti makrodumblių biomasės testuojamų augalų produktyvumo elementų formavimuisi ir kokybei;

5. Įvertinti makrodumblių biomasės kaip žaliosios trąšos panaudojimo galimybes.

Publikacijos

    „Fiziologinių rodiklių palyginimas skirtingų paprastojo kviečio (Triticum aestivum l.) veislių lapuose“ mokslinės konferencijos pranešimų rinkinyje „Jaunasis mokslininkas 2018“ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2018.

Projektai -

 

Stažuotės -

Konferencijos

05/2017 Sodo augalų ligos ir kenkėjai, jų identifikavimas ir plitimas. LAMMC;

03/2018 Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų seminaras;

04/2018 „Jaunasis mokslininkas“ mokslinė konferencija. Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2018.

11/2018 Pupinių augalų tvarus auginimas įprastiniame ir ekologiniame žemės ūkyje. LAMMC;

12/2018 Natūralios kilmės biologinių preparatų bei augalų apsaugos priemonių panaudojimas šiuolaikiniuose žemės ūkio produktų auginimo technologijose. LAMMC;

01/2020 Mokslinė ataskaitinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“. LAMMC.

Kontaktai: el.paštas, telefonas antanina.usinskiene@gmail.com +37061536519