Deivis Dementavičius

 

Vardas Pavardė: Deivis Dementavičius

Mokslo šaka: Biomedicinos mokslai  

Kryptis: Ekologija ir aplinkotyra

Institutas: Gamtos tyrimų centras

Laboratorija: Paukščių ekologijos

Vadovas: dr. Rimgaudas Treinys

Konsultantas (jei yra):

Doktorantūros laikotarpis: 2017-12-22 – 2021-12-21

Disertacijos tema: Gausėjančio jūrinio erelio (Haliaeetus albicilla) reprodukcijos rodikliai, buvenių pasirinkimas ir saitai su kitomis rūšimis

Disertacijos tikslas - ištirti atsikūrusios ir gausėjančios jūrinio erelio populiacijos reprodukcijos rodiklius, buveinių pasirinkimą ir jų dinamiką bei įtaką kitoms rūšims.

Uždaviniai

Išanalizuoti:

  1. erdvinio pasiskirstymo poveikį mažesnio plėšrūno (Clanga pomarina) populiacijos dinamikai;
  2. atsikūrusios populiacijos saitus su skirtingiems trofiniams lygiams priklausomomis kai kuriomis rūšims;
  3. buveinių pasirinkimą ir jo dinamiką gausėjant populiacijai;
  4. reprodukcijos ir jauniklių kokybės erdvėlaikinę dinamiką.

 

Publikacijos (WOS  publikacijos):

 

Rumbutis, S., Vaitkuvienė, D., Grašytė, G., Dagys, M., Dementavičius, D. and Treinys, R. 2017. Adaptive habitat preferences in the Tawny Owl Strix aluco. Bird Study 64: 421–430.

 

Treinys, R., Dementavičius, D., Mozgeris, G., Skuja, S., Rumbutis, S. and Stončius, D. 2011. Coexistence of protected avian predators: does a recovering population of White-tailed Eagle threaten to exclude other avian predators? European Journal of Wildlife Research 57: 1165–1174.

 

Treinys, R.,  Dementavičius, D., Rumbutis, S., Švažas, S., Butkauskas, D., Sruoga, A. and Dagys, M. 2016. Settlement, habitat preference, reproduction, and genetic diversity in recovering the white-tailed eagle Haliaeetus albicilla population. Journal of Ornithology 157: 311–323.

Projektai:

Tarptautinė jūrinių erelių žiedavimo spalviniais žiedais programa. (nuo 1997)

„Migruojantys Vakarų Palearktikos Paukščiai“, OMPO.  (2011 – 2015) 

„Monitoring of Raptors and Owls in Europe“. Institute of Zoology-University of Halle – Wittenberg (Germany). (2001 – 2008)                            

„Jūrinių erelių apsaugos projektas Lietuvoje“. (nuo 2003)

„Mažojo erelio rėksnio (Aquila pamarina) apsauga Lietuvos miškuose“, LIFE09 NAT/LT/000235. (2011 – 2015)

Stažuotės:

Konferencijos:

Tarptautinė konferencija SEA EAGLE 2017 CONFERENCE, 5-7 October, Roosta, Estonia

Tarptautinė konferencija THE 18TH CONFERENCE OF GOOSE SPECIALIST GROUP, 27-30 March 2018 at Klaipėda University, Lithuania

Kontaktai: el.paštas d.dementavicius@gmail.com; telefonas 8686 57705