Dovilė Čepukoit

Mokslo šaka, kryptis

Institutas, laboratorija

Biomedicinos mokslų, Biologijos (01B) krypties doktorantė

Botanikos institutas Augalų patologijos laboratorija

Vadovas: dr. Daiva Burokienė

Konsultantas (jei yra):

Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema: „Svetimkraščiai organizmai: augalo-šeimininko (Fabaceae) ir fitopatogeninių mikroorganizmų sąveika laukinėje gamtoje“ 

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

Numatomas doktorantūros darbo tikslas – įvertinti augalo šeimininko (Fabaceae) ir fitopatogeninių mikroorganizmų sąveiką natūralioje gamtoje.

Doktorantūros darbo uždaviniai:

 • įvertinti svetimkraščių Fabaceae šeimai priklausančių augalų fitopatologinę būklę;

 • nustatyti Fabaceae šeimos augalų būklės priklausomybę nuo apsikrėtimo galimai patogeniškomis mikroorganizmų rūšimis;

 • įvertinti svetimkraščių ir (ar) vietinių organizmų paplitimą bei sąveiką natūralioje gamtoje. 

Projektai:

 1. Pagrindinis tyrėjas: „Invazinių patogenų biologinės kontrolės priemonių paieška siekiant išsaugoti Europos miškų ekosistemos bioįvairovę“ (akronimas: InvazBio) projekte. Projekto vykdymo laikotarpis: 2018–2019 m. Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa; projekto vadovas Lietuvoje: dr. Daiva Burokienė, GTC APL, Lietuva.
 2. Darbo grupės narys dalyvaujantis COST Veikloje CA16107: Xanthomonadaceae kompleksinių tyrimų pritaikymas augalų ligų kontrolei Europoje“ (akronimas: EuroXanth). Projekto vykdymo laikotarpis: 2017–2021.
 3. Darbo grupės narys dalyvaujantis „Klimato sąlygų ir invazinių Phytophthora spp. rūšių plitimo poveikio miško ir miesto kraštovaizdžiui įvertinimas“ projekte. Projekto vykdymo laikotarpis: 2016–2018 m. (Nordic Forest Research SNS-121; koordinatorius: dr. Michelle Cleary, SLU, Švedija).
 4. Darbo grupės narys dalyvaujantis COST Veikloje FP1401: “Tarptautinis medelynų tinklas, skirtas išankstiniam įspėjimui apie svetimkraščius medžių kenkėjus ir ligos sukėlėjus” (akronimas: Global Warning). Projekto vykdymo laikotarpis: 2014–2018 m.

Stažuotės

 • Trumpo laiko mokslinė stažuotė, skirta “Identifikuoti ir charakterizuoti Xanthomonas spp. izoliatus, pažeidžiančius pupinių šeimos ir kitus augalus augančius Lietuvoje”. Rugsėjo 24 – lapkričio 2 d., 2018, Skernevicė, Lenkija, Sodininkystės ir Daržininkystės mokslo institutas. – COST Veikla CA16107: Xanthomonadaceae kompleksinių tyrimų pritaikymas augalų ligų kontrolei Europoje“ (akronimas: EuroXanth).
 • Tarptautiniai mokymai „Grybų taksonomija ir identifikavimas naudojant klasikinius (t.y. ne molekulinius) metodus“. Lapkričio 22–24 d., 2016, Sękocin Stary, Lenkija. – COST Veikla FP1401: “Tarptautinis medelynų tinklas, skirtas išankstiniam įspėjimui apie svetimkraščius medžių kenkėjus ir ligos sukėlėjus” (akronimas: Global Warning)

Konferencijos

 1. Čepukoit D., Burokienė D., 2018: Survey of Diaporthe species on invasive Fabaceae plants in Lithuania. – COST Action FP1401 conference “Sentinel plantings for detecting alien, potentially damaging tree pests. State of the art 2018”, October 9–12, Sursee, Switzerland: 48.
 2. Čepukoit D., Gudžinskas Z., Burokienė D., 2018: A survey of pathogenic fungi on invasive plant Cytisus scoparius in Lithuania. – 10th International Conference on Biological Invasions: New Directions in Invasion Biology, „NEOBIOTA 2018“, September 4–7, Dun Laoghaire, Dublin, Ireland.
 3. Čepukoit D., Putramentaitė A., Burokienė D., 2018: Investigation of phytopathogenic microorganisms on invasive alien plants. – 24rd International scientific-practical conference “Human and nature safety”, May 9–11, Kaunas, Lithuania.
 4. Čepukoit D., Putramentaitė A., Burokienė D., 2018: Phytopathogenic microorganisms on invasive Fabaceae plants in Lithuania. – 2nd International Conference SmartBio (ICSB 2018), May 3–5, Kaunas, Lithuania.
 5. Čepukoit D., Putramentaitė A., Burokienė D., 2018: Microbial Diversity of Invasive Fabaceae Plants. – 61th International conference for students of physics and natural sciences “Open Readings 2018”, March 20–23, Vilnius, Lithuania: 247.
 6. Sivickis K., Čepukoit D., Matelis A., Burokienė D., METAI??: Studies of fungal community in declining Quercus robur L. stands. – The International Conference “Young Scientists for Advance of Agriculture”, November 16, Vilnius, Lithuania: 27.
 7. Čepukoit D., Norkutė G., Sivickis K., Burokienė D., 2017: Phytophthora spp. on Rhododendron in Lithuania. – 125th Anniversary Congress „IUFRO“, September 18–22, Freiburg, Germany: 411.
 8. Sivickis K., Cepukoit D., Norkute G., Burokiene D., 2017: An importance of Phytophthora species of oak decline in Lithuania. – 60th International conference for students of physics and natural sciences “Open Readings 2017”, March 14–17, Vilnius, Lithuania: 348.
 9. Čepukoit D., Norkutė G., Burokienė D., 2017: Rododendrų (Rhododendron L.) fitoftorozė VU Botanikos sode. – Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gėlininkystės pokyčiai ir naujos technologijos“, balandžio 28 d., Vilnius, Lietuva.
 10. Sivickis K., Čepukoit D., Norkutė G., Burokienė D., 2017: An investigation of pathogenic fungi in Quercus robur L. in Lithuania. – 23rd International scientific-practical conference “Human and nature safety”, May 3–5, Kaunas, Lithuania.
 11. Čepukoit D., Norkutė G., Burokienė D., 2016: A survey of Phytophthora species on Rhododendron plants. – International workshop “Current Issues of Plant Conservation”, August 16–18, Kaunas, Lithuania.
 12. Norkutė G., Čepukoit D., Lygis V., Prospero S., 2016: Phytophthora alni s.l. and Phytophthora plurivora species complex virulence test on Alnus glutinosa seedlings. – The International Conference of Young Scientists for Advance of Agriculture, November 10, Vilnius, Lithuania.

Kontaktai:

dovile.cepukoit@gamtc.lt; +3706 453 4769