Egidijus Jurkus

Vardas Pavardė: Egidijus Jurkus

Mokslo šaka, kryptis: Gamtos mokslai, Fizinės geografijos Institutas, laboratorija: Geologijos ir geografijos instituto Klimato ir vandens tyrimų laborotorija

Vadovas: prof., dr. R. Povilanskas

Konsultantas (jei yra): dr. Julius Taminskas

Doktorantūros laikotarpis: 2020-09-30 - 2024-09-30

Disertacijos tema: Vakarų Lietuvos turizmo gamtinių išteklių naudojimo optimizavimas taikant geografinę informacijos sistemą (GIS)

Trumpas aprašymas:

Tikslai – taikant geografinę informacijos sistemą (GIS) parengti Vakarų Lietuvos pajūrio ir hinterlando teritorijai optimalų turizmo gamtinių išteklių naudojimo modelį, įvertinnant daugelį darnios žemėnaudos aspektų, pasiūlyti šių išteklių optimalų įsisavinimą.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti naujų metodų taikymo perspektyvas kompleksiškam Vakarų Lietuvos turizmo gamtinių išteklių geostatistiniam interpretavimui.

2. Sukurti ir validuoti  Lietuvos pajūrio ir hinterlando ekosistemų rekreacinėse teritorijose optimalios gamtotvarkos taikant GIS modelį.

3. Pritaikyti GIS pagrindu sukurtą Lietuvos pajūrio ir hinterlando turizmo gamtinių išteklių naudojimo optimizavimo geostatistiniams skaičiavimams.

4. Parengti praktinius pasiūlymus Vakarų Lietuvos pajūrio, pamario ir hinterlando ekosistemų rekreacinėse teritorijose gamtotvarkos optimizavimui.
Publikacijos
Projektai
Stažuotės
Konferencijos
Kontaktai: el.paštas: egidijus.jurkus@gamtc.lt telefonas: +370 687 52084.