Eglė Malachovskienė

Biomedicinos mokslų, Ekologijos ir aplinkotyros (03B) krypties doktorantė

Botanikos instituto Biodestruktorių tyrimo laboratorija

Vadovė: dr. Danguolė Bridžiuvienė

Doktorantūros laikotarpis: 2015-10-01 – 2022-09-30

Disertacijos tema: Mikromicetų destrukcinė veikla ir jos priklausomybė nuo aplinkos veiksnių

Mikromicetai - tai unikali mikroorganizmų grupė, gebanti pažeisti ir ardyti natūralios ir sintetinės kilmės polimerines medžiagas. Ekologiniu požiūriu svarbų mikroskopinių grybų gebėjimą vystytis ant polimerinių substratų sąlygoja mikroorganizmų ekologiniai ir biologiniai ypatumai, substrato cheminė struktūra ir aplinkos veiksniai.

Darbo tikslas: ištirti natūralios ir sintetinės kilmės polimerinių medžiagų bioskaidumą skirtingomis aplinkos sąlygomis.

Darbo uždaviniai:

  • aktyvių mikromicetų padermių atranka ir identifikavimas klasikiniais bei molekuliniais metodais;
  • aplinkos veiksnių ir mikromicetų introdukcijos poveikio natūralios ir sintetinės prigimties polimerinių medžiagų bioskaidumui nustatymas;
  • palankiausių bioskaidumui sąlygų parinkimas.

Publikacijos:

Repečkienė, J., Švedienė, J., Paškevičius, A., Tekorienė, R., Raudonienė, V., Gudeliūnaitė, E., Baltrėnas, P., Misevičius, A. (2015) Succession of microorganisms in a plate-type air treatment biofilter during filtration of various volatile compounds. Environmental Technology. 36 (7): 881-889.

Gudeliūnaitė, E., Paškevičius, A. (2014) Eterinių aliejų poveikis dermatomikozių sukėlėjams. Laboratorinė medicina. 16 (3): 111-115.

Projektai:

ES struktūrinių fondų paramos projektas „Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra (BIOFILTER)“ (Projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-015). Projekto vadovai: prof. Pranas Baltrėnas (VGTU), dr. Algimantas Paškevičius (GTC). Projekto koordinatorius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras. Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

ES struktūrinių fondų paramos projektas „Biokatalizatorių atranka ir kūrimas biodujų gamybai bei jų panaudojimas biomasės konversijos procesų kontrolei (BIOKONVERSA)“ (Projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-018). Projekto vadovai: prof. Lilija Kalėdienė (VU), dr. Danguolė Bridžiuvienė (GTC). Projekto koordinatorius: Vilniaus universitetas. Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras. Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Kontaktai: el. paštas egle.gudeliunaite@gmail.com, tel.: +370 5 2796640