Gintautas Kibirkštis

 

Biomedicinos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra

Gamtos tyrimų centras, Klimato ir vandens tyrimų laboratorija

Vadovas: dr. Rūtilė Pukienė

Konsultantas : dr. Julius Taminskas

Doktorantūros laikotarpis: 2019-01-02 – 2022-12-31

Disertacijos tema: Gaisrų vaidmuo aukštapelkių ekosistemų kaitoje

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

Aktyvios aukštapelkės svarbios bioįvairovės išsaugojimui. Jose durpių pavidalu kaupiasi organinė anglis, todėl šios ekosistemos yra reikšmingas globalios anglies apykaitos komponentas. Aukštapelkėse kylantys gaisrai stipriai įtakoja tiek durpių kaupimąsi, tiek augalijos kaitą, tačiau, skirtingai negu hidro-klimatinių veiksnių, gaisrų vaidmuo aukštapelkių ekosistemose praktiškai netirtas.

Darbo tikslas ‑ nustatyti aukštapelkių gaisrų kilimo sąlygas ir įtaką paviršinių sluoksnių raidai ir aukštapelkėse augančių paprastųjų pušų augimui.

Uždaviniai: 1. Atlikti pelkės vandens lygio, durpės akrotelmo storio ir pelkės paviršiaus kaitos tyrimus, aiškinantis jų tarpusavio sąryšius, priklausomybę nuo klimato veiksnių ir potencialią įtaką gaisringumui; 2. Atlikti aukštapelkėse augančių paprastųjų pušų metinių rievių ir gaisrų randų tyrimus, rekonstruojant gaisrų istoriją ir topografiją; 3. Remiantis palyginamaisiais gaisrų paveiktų ir kontrolinių medynų dendrochronologiniais tyrimais išanalizuoti paprastųjų pušų populiacijos reakciją į aukštapelkių gaisrus

 

Publikacijos

Kibirkštis G. 2002. Čepkelių aukštapelkės paviršinio nuotėkio analizė. Geografija. 38(2): 14-17.

Mažeika J., Guobytė R., Kibirkštis G., Petrošius R., Skuratovič Ž., Taminskas J. 2009. The use of car­bon-14 and tritium for peat and water dynam­ics characterizations: case of Čepkeliai peatland, Southeastern Lithuania. Geochronometria. 34: 41–48.

Tamkevičiūtė M., Edvardsson J., Pukienė R., Taminskas J., Stoffel M., Corona C., Kibirkštis G., 2018. Scots pine (Pinus sylvestris L.) based reconstruction of 130 years of water table fluctuations in a peatland and its relevance for moisture variability assessments. Journal of Hydrology, 558: 509–519.

Taminskas J., Linkevičienė R., Šimanauskienė R., Jukna L., Kibirkštis G., Tamkevičiūtė M., 2018. Climate change and water table fluctuation: implications for raised bog surface variability. Geomorphology, 304: 40–49.

Projektai

 

Stažuotės

 

Konferencijos

 

Kontaktai: el.paštas     gintautas.kibirkstis@gamtc.lt  tel. 8 686 85836