Iglė Vepštaitė-Monstavičė

 

Vardas Pavardė Iglė Vepštaitė-Monstavičė

Mokslo šaka, kryptis Biomedicinos mokslų, Biologijos (01B) kryptis

Institutas, laboratorija Botanikos instituto Genetikos laboratorija

Vadovas prof., dr. Elena Servienė

Konsultantas (jei yra): -

Doktorantūros laikotarpis 2015-10-01 – 2021-09-30

Disertacijos tema: Ląstelinio atsako į mielių virusines sistemas modeliavimas

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

Doktorantūros mokslinio darbo tikslas - atlikti ląstelinio atsako į mielių virusines sistemas modeliavimą. Šio darbo pagrindiniai uždaviniai yra ištirti esmines mielių ląstelių sistemas, dalyvaujančias atsako į virusinių toksinų poveikį formavime ir palaikančias taikinio ląstelės gyvybingumą; nustatyti funkcinius ryšius tarp ląstelinių sistemų komponenčių; atlikti atsako į mielių toksinų sukeltą stresą mechanizmo tyrimus ir palyginamąją analizę.

Publikacijos:

Mokslo straipsniai recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį:

Vepštaitė-Monstavičė, I., Lukša, J., Konovalovas, A., Ežerskytė, D., Stanevičienė, R., Strazdaitė-Žielienė, Ž., Serva, S., Servienė, E. (2018) Saccharomyces paradoxus K66 killer system evidences expanded assortment of helper and satellite viruses. Viruses, 10: pii: E564.

Lukša, J., Vepštaitė-Monstavičė, I., Yurchenko, V., Serva, S., Servienė, E. (2018) High content analysis of sea buckthorn, black chokeberry, red and white currants microbiota – A pilot study. Food Research International, 111: 597-606.

Rudaitytė-Lukošienė E., Prakas P., Butkauskas D., Kutkienė L., Vepštaitė-Monstavičė I., Servienė E. (2018) Morphological and molecular identification of Sarcocystis spp. from the sika deer (Cervus nippon), including two new species Sarcocystis frondea and Sarcocystis nipponi. Parasitology Research, 1-11.

Novickij V., Stanevičienė R., Vepštaitė-Monstavičė I., Gruškienė R., Krivorotova T., Sereikaitė J., Novickij J., Servienė E. (2018) Overcoming antimicrobial resistance in bacteria using bioactive magnetic nanoparticles and pulsed electromagnetic fields. Frontiers in Microbiology, 8, 1-8.

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Yurchenko V., Serva S., Servienė E. (2018) Distribution of apple and blackcurrant microbiota in Lithuania and the Czech Republic. Microbiological Research, 206, 1-8.

Lukša J., Podoliankaitė M., Vepštaitė I., Strazdaitė-Žielienė Ž., Urbonavičius J., Servienė E. (2015) Yeast beta-1,6-glucan is a primary target for the Saccharomyces cerevisiae K2 toxin. Eukaryotic cell, 4(14):406-414.

Gylienė O., Servienė E., Vepštaitė I., Binkienė R., Baranauskas M., Lukša J. (2015) Correlation between the sorption of dissolved oxygen onto chitosan and its antimicrobial activity against Escherichia coli. Carbohydrate Polymers, 131:218-223.

Mokslo straipsniai ISI Master List leidiniuose:

Servienė E., Lukša J., Vepštaitė-Monstavičė I., Urbonavičius J. (2016) Quick and reliable method for genome-wide host factor screening of Saccharomyces cerevisiae killer toxins. Biologija, 4, 268-275.

Lukša J., Vepštaitė I., Servienė E. (2015) Association between cell wall-related processes and functionally non-annotated factors important for K2 susceptibility. Biologija, 61(2):43-49.

Tezės ISI Web of Science leidiniuose:

Lukša J., Podoliankaitė M., Vepštaitė I., Strazdaitė-Žielienė Ž., Urbonavičius J., Servienė E. (2015) Investigation of K2 toxin binding to yeast cell wall components. Yeast, 32:S238.

Servienė E., Lukša J., Vepštaitė I., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž. (2015) Non-annotated genetic factors associated with cell wall-related processes, important in K2 susceptibility. Yeast, 32:S241.

Servienė, E., Lukša, J., Podoliankaitė, M., Vepštaitė, I., Lafontaine, D. L., Urbonavičius, J. (2014) Modeling of Saccharomyces cerevisiae K2 toxin entry and response of the host cell. FEBS J., 281(S1): 630.

Konferencijų tezės:

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Yurchenko V., Serva S., Servienė E. Metataxonomic analysis of berries-associated microorganisms. EMBO konferencija "Experimental approaches to evolution and ecology using yeast and other model systems", Heidelberg, Vokietija, 2018 m. spalio 17‐21 d. Santraukų knyga: p. 113

Aleknavičius D., Apšegaitė V., Vepštaitė-Monstavičė I., Stanevičienė R., Servienė E., Būda V. Fruit flies Rhagoletis batava perceive odours emitted by yeasts from berries of their host plant. Tarptautinis 34-asis kasmetinis cheminės ekologijos mokslininkų suvažiavimas, Budapeštas, Vengrija, 2018 m. rugpjūčio 12-18 d. Santraukų knyga: p. 45.

Servienė E., Novickij V., Stanevičienė R., Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Gruškienė R., Krivorotova T., Sereikaitė J., Novickij J. High pulsed field activation of magnetic nisin-loaded nanoparticles for antimicrobial efficacy. 18-oji tarptautinė Europos biotechnologų konferencija, Ženeva, Šveicarija, 2018 m. liepos 1-4 d. Santraukų knyga: p. 32.

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Yurchenko V., Serva S., Servienė E. Metataxonomic analysis of berries-associated microorganisms. XV-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Dubingiai, Lietuva, 2018 m. birželio 27-29 d. Santraukų knyga: p. 70.

Kisieliūtė M., Stanevičienė R., Gruškienė R., Vepštaitė-Monstavičė I., Servienė E., Sereikaitė J. Antimicrobial peptide from Pediococcus acidilactici JEM-1. XV-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Dubingiai, Lietuva, 2018 m. birželio 27-29 d. Santraukų knyga: p. 25-26.

Novickij V., Stanevičienė R., Vepštaitė-Monstavičė I., Babonaitė M., Gruškienė R., Krivorotova T., Sereikaitė J., Novickij J., Servienė E. Overcoming antimicrobial resistance in bacteria using bioactive magnetic nanoparticles, high pulsed electric and electromagnetic fields. XV-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Dubingiai, Lietuva, 2018 m. birželio 27-29 d. Santraukų knyga: p. 45.

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Urbonavičius J., Servienė E. Interaction of yeast genetic factors in response to Saccharomyces cerevisiae K2 toxin stress. Tarptautinė konferencija „Microbial stress: to molecules and back“, Kinseilis, Airija, 2018 m. balandžio 22-26 d. Santraukų knyga: p. 78.

Vepštaitė-Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Strazdaitė-Žielienė Ž., Žilakauskis A., Naumov D., Yurchenko V., Serva S., Servienė E. Biogeografijos įtaka obuolių ir juodųjų serbentų mikrobiotai. 10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos”, Vilnius, Lietuva, 2017 m. gruodžio 7 d. Santraukų knyga: p. 4.

Vepštaitė-Monstavičė I., Stanevičienė R., Lukša J., Strazdaitė-Žielienė Ž., Servienė E. Yeast communities on fruits and berries of Lithuania. 28-oji tarptautinė mielių genetikos ir molekulinės biologijos konferencija, Praha, Čekija, 2017 m. rugpjūčio 27 d. - rugsėjo 1 d. Santraukų knyga: 307-308.

Servienė E., Lukša J., Ravoitytė B., Konovalovas A., Aitmanaitė L., Vepštaitė-Monstavičė I., Yurchenko V., Serva S. The impact of Saccharomyces cerevisiae M2 virus on host gene expression. 28-oji tarptautinė mielių genetikos ir molekulinės biologijos konferencija, Praha, Čekija, 2017 m. rugpjūčio 27 d. - rugsėjo 1 d. Santraukų knyga: p. 288-289.

Konovalovas A., Aitmanaitė L., Vepštaitė-Monstavičė I., Stanevičienė R., Servienė E., Serva S. New double-stranded RNA viruses from Saccharomyces sensu stricto. 28-oji tarptautinė mielių genetikos ir molekulinės biologijos konferencija, Praha, Čekija, 2017 m. rugpjūčio 27 d. - rugsėjo 1 d. Santraukų knyga: 309-310.

Konovalovas A., Žilakauskis A., Vepštaitė‐Monstavičė I., Servienė E., Serva S. Evolutionary relationship of ubiquitous Saccharomyces cerevisiae dsRNA viruses. EMBO konferencija "From functional genomics to systems biology", Heidelberg, Vokietija, 2016 m. lapkričio 12‐15 d. Santraukų knyga: p. 199.

Vepštaitė‐Monstavičė I., Stanevičienė R., Lukša J., Strazdaitė‐Žielienė Ž., Naumovas D., Žilakauskis A., Cimalova S., Servienė E. The impact of biogeography on diversity of yeast and killer viruses. EMBO konferencija "Experimental approaches to evolution and ecology using yeast and other model 
systems", Heidelberg, Vokietija, 2016 m. spalio 19‐23 d. Santraukų knyga: p. 124.

Servienė E., Lukša J., Vepštaitė‐Monstavičė I., Stanevičienė R., Urbonavičius J., Serva S. Importance of external and cellular environment for the functioning of yeast killer toxins. EMBO konferencija "Experimental approaches to evolution and ecology using yeast and other model systems", Heidelberg, Vokietija, 2016 m. spalio 19‐23 d. Santraukų knyga: p. 113.

Vepštaitė‐Monstavičė I., Lukša J., Stanevičienė R., Urbonavičius J., Servienė E. Saccharomyces cerevisiae genome database non‐annotated gene products are potential modulators of K2 toxin action. 7‐oji EMBO konferencija, Mannheim, Vokietija, 2016 m. rugsėjo 10‐13 d. Santraukų knyga: p. 204.

Lukša J., Vepštaitė‐Monstavičė I., Stanevičienė R., Strazdaitė‐Žielienė Ž., Žilakauskis A., Konovalovas A., Serva S., Servienė E. Persistence of killer viruses in the natural environment. 7‐oji EMBO konferencija, Mannheim, Vokietija, 2016 m. rugsėjo 10‐13 d. Santraukų knyga: p. 182.

Vepštaitė‐Monstavičė I., Lukša J., Servienė E. Characterization of SGD non‐annotated genetic factors, important for K2 resistance formation. XIV‐oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Druskininkai, Lietuva, 2016 m. birželio 28‐30 d. Santraukų knyga: p. 104.

Strazdaitė-Žielienė, Ž., Vepštaitė, I., Birgiola, L., Servienė, E. Saccharomyces cerevisiae K2 toxin fusion with GFP. 9-oji tarptautinė „The Vital Nature Sign“  konferencija, Kaunas, Lietuva, 2015 m. gegužės 14-16 d. Santraukų knyga: p. 47.

Lukša J., Podoliankaitė M., Vepštaitė I., Urbonavičius J., Servienė E. Role of the beta-glucans for the action of Saccharomyces cerevisiae K2 toxin. XIII‐oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Birštonas, Lietuva, 2014 m. birželio 18-20 d. Santraukų knyga: p. 25.

Vepštaitė I., Lukša J., Gylienė O., Binkienė R., Servienė E. Susceptibility of E. coli towards chitosan modified by specific inorganic and organic biocides. 7-oji tarptautinė „The Vital Nature Sign“  konferencija, Kaunas, Lietuva, 2013 m. gegužės 16-19 d. Santraukų knyga: p. 65.

Projektai:

Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus, projektas „Metabolitų vaidmuo tritrofinėje augalo-mikroorganizmo-fitofago ekosąveikoje“; Projekto vadovas – dr. R. Mozūraitis, 2018-2021.

Nacionalinės Mokslo Programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektas "Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai"; Projekto vadovė – dr. E. Servienė, 2015-2018.

ES 7-oji Bendroji Programa FP7-SME-2012-315087- ChitoClean “Enhanced chitin-based biosorbents for drinking water purification“; Projekto vadovė – dr. Z. Lazarova (AIT Austrian Institute of Technology GmbH), 2012-2014.

Stažuotės

EMBO praktiniai kursai "Plant microbiota", Makso Planko augalų veisimo tyrimų institutas, Kelnas, Vokietija, 2017 m. kovo 27 d. - balandžio 6 d.

Stažuotė Ostravos gyvybės mokslų centre, Ostravoje, Čekijoje, 2016 m. rugpjūčio 30 d. - rugsėjo 4 d.

Stažuotė Ostravos gyvybės mokslų centre, Ostravoje, Čekijoje, 2016 m. liepos 17-19 d.

Konferencijos

EMBO konferencija "Experimental approaches to evolution and ecology using yeast and other model systems", Heidelberg, Vokietija, 2018 m. spalio 17‐21 d.

XV-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Dubingiai, Lietuva, 2018 m. birželio 27-29 d.

Tarptautinė konferencija „Microbial stress: to molecules and back“, Kinseilis, Airija, 2018 m. balandžio 22-26 d.

10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos”, Vilnius, Lietuva, 2017 m. gruodžio 7 d.

28-oji tarptautinė mielių genetikos ir molekulinės biologijos konferencija, Praha, Čekija, 2017 m. rugpjūčio 27 d. - rugsėjo 1 d. 

EMBO konferencija "Experimental approaches to evolution and ecology using yeast and other model systems", Heidelberg, Vokietija, 2016 m. spalio 19‐23 d.

7‐oji EMBO konferencija, Mannheim, Vokietija, 2016 m. rugsėjo 10‐13 d.

XVI‐oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Druskininkai, Lietuva, 2016 m. birželio 28‐30 d.

9-toji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „The Vital Nature Sign“, Kaunas, Lietuva, 2015 m. gegužės 14-16 d.

XIII-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija, Birštonas, Lietuva 2014 m. birželio 18-20 d.

7-toji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „The Vital Nature Sign“, Kaunas, Lietuva, 2013 m. gegužės 16-19 d.

Kontaktai: el.paštas, telefonas igle.vepstaite-monstavice@gamtc.lt +37069582636